Minder studenten doen bestuurswerk

Het percentage Nederlandse universitaire bachelorstudenten dat bestuurswerk doet, is gedaald in 2012.

Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau ResearchNed in opdracht van het ministerie van OCW. Het percentage studenten dat bestuurwerk doet, daalt van 23 procent in 2011 naar 20 procent in 2012.

De daling is zichtbaar bij zowel bestuurswerk voor de universiteit, als bij bestuurswerk voor studentenorganisaties. In het hbo is het percentage bestuurders ook gedaald, maar minder scherp.

Uit het rapport blijkt ook dat mannelijke studenten vaker bestuurswerk doen dan vrouwelijke studenten. Ook studenten uit een hogere sociale klasse, en bètastudenten doen relatief veel bestuurswerk.

Gemiddeld zijn bestuurlijk actieve studenten (hbo en wo samen) 6,3 uur per week bezig met hun bestuurstaak. Wo-studenten besteden meer tijd aan bestuurswerk.

Advertentie