Student studeert ruim 3 uur per dag

Body: 

Eerstejaarsstudenten besteden 188 minuten per dag aan hun studie. In een tentamenweek wordt er 337 minuten per dag gestudeerd.

Eerstejaarsstudenten besteden 188 minuten per dag aan hun studie. In een tentamenweek wordt er 337 minuten per dag gestudeerd.

Dat staat in het rapport Studiesucces in de Bachelor (2011) van het ministerie van OCW. In het kader van dat onderzoek hielden eerstejaarsstudenten bedrijfskunde van een niet nader genoemde universiteit een dagboek bij over hun tijdsbesteding.

Uit de cijfers blijkt dat studenten in een normale collegeweek bijna evenveel tijd besteden aan zorg (eten/persoonlijke verzorging/huishouden) als aan de studie (zelfstudie, groepswerk en colleges). De meeste tijd besteden studenten aan ontspanning (televisie, muziek, computeren). In de tentamenweek stijgt de studietijd naar 337 minuten per dag.

Tijdens een recent onderwijsdebat zei rector Bert van der Zwaan dat studenten best wat meer tijd mogen besteden aan de studie, en minder aan zorg en ontspanning. Uit navraag blijkt dat hij zich toen op de hier genoemde OCW-cijfers baseerde.

Maar is 3 uur per dag studeren wel representatief voor de gemiddelde student? In een ander OCW-rapport, Onderwijstijd in het hoger onderwijs (ook uit 2011), geven eerstejaarsstudenten aan 33,9 uur per week te studeren (contacturen + zelfstudie), en masterstudenten komen zelfs uit op circa 40 uur per week. Noot: in deze cijfers is geen onderscheid gemaakt tussen collegeweken en tentamenweken.

Het zijn dus twee onderzoeken met verschillende uitkomsten. Welke studie zit het dichtst bij de waarheid? In het eerste onderzoek moesten studenten bedrijfskunde in de onderwijsweken zelf nauwkeurig bijhouden wat zij tussen opstaan en weer naar bed gaan hebben gedaan op een dag. In het  tweede onderzoek moesten de studenten pas na afloop van een onderwijsblok schatten hoeveel uur per week ze studeerden. Ook moesten de studenten alle aangeboden contacturen meetellen, of ze nou daadwerkelijk aanwezig waren of niet.

Facebook Twitter Whatsapp Mail