NSE: Muziekwetenschap stijgt, Godgeleerdheid daalt

Body: 

De bacheropleiding Muziekwetenschap stijgt met stip in de NSE, de jaarlijkse studentenenquete. De bachelor Godgeleerdheid is juist enorm gedaald in het oordeel van studenten.

De bacheropleiding Muziekwetenschap stijgt met stip in de NSE, de jaarlijkse studentenenquête. De bachelor Godgeleerdheid is juist enorm gedaald in het oordeel van studenten.

Ieder jaar worden alle studenten in de Nationale Studenten Enquête (NSE) gevraagd om hun opleiding te beoordelen op een schaal van vijf punten. En elk jaar zie je dat opleidingen als Keltisch, Aardwetenschappen en Bestuurs- en Organisatiewetenschap - om er maar een paar te noemen - het beste uit de bus komen.

Voor deze grafiek hebben we niet gekeken naar de hoogste scores, maar naar de opleidingen die het sterkst stijgen en dalen in het oordeel van de studenten.

Wil je kijken hoe jouw opleiding scoort in de NSE 2012-2013? Kijk dan in deze spreadsheet. Volgende week aandacht voor de stijgers en dalers bij masteropleidingen van de UU.

Facebook Twitter Whatsapp Mail