Bedrijven historici wel wetenschap?

Mensen denken bij het woord 'wetenschap' vooral aan de bètawetenschappen en aan geneeskunde, en veel minder aan historisch onderzoek. 

Waar denk jij aan bij het woord wetenschap? En wat valt buiten de wetenschap? Over bètamedisch onderzoek bestaat weinig twijfel. Dat is wetenschap. Historisch onderzoek wordt als minder wetenschappelijk gezien.

Dat blijkt uit onderzoek naar de publieke opinie in EU-lidstaten, dat aangehaald wordt in een recent WRR-rapport (pdf, pagina 14). In het onderzoek werd respondenten een reeks vakgebieden voorgelegd. Bij elk vakgebied werd gevraagd of het ‘wetenschappelijk’ was of niet.

Update: op de bewerking van de data door de WRR is het nodige af te dingen. Meer op KloptDatWel.nl.

Advertentie