Kamertekort in Utrecht het grootst

Het tekort aan studentenkamers in Utrecht is groter dan in andere studentensteden. Amsterdam heeft meer kamerzoekenden, maar in Utrecht is de nood relatief hoger.

De cijfers (pdf, pagina 35) komen uit een rapport van Kences, de brancheorganisatie van studentenhuisvesters die jaarlijks rapport uitbrengt over studentenhuisvesting in Nederland. Voor dat rapport is onder meer een landelijke enquête onder studenten uitgevoerd.

In het geval van Utrecht zijn er 6900 studenten die eigenlijk (binnen een half jaar) naar Utrecht zouden willen verhuizen. Zij studeren in Utrecht en willen er wonen, maar wonen nu elders.

Om de spanning op de kamermarkt goed te kunnen inschatten heeft Kences per studentenstad een zogeheten ‘spanningsindicator’ berekend. Dat is het aantal studenten dat uitwonend wil zijn (Utrecht: 6900) gedeeld door het totaal aantal studenten dat ingeschreven staat aan een hoger onderwijsinstelling (Utrecht: 57.510).

Voor Utrecht levert dit een percentage van 12 procent op, net als voor Eindhoven, dat ook een groot tekort aan studentenkamers kent. Twee universiteitssteden ontbreken op de kaart: Maastricht en Enschede. Daar was de enquêterespons onvoldoende.  

Advertentie