Meer en meer Willie Wortels bij universiteiten

Universiteiten en universitaire medische centra vragen steeds meer patenten aan. Vanaf midden jaren negentig is er een sterke groei in aanvragen.

Een verveertienvouding van het aantal patentaanvragen door kennisinstellingen tussen 1980 en 2009. Als je de cijfers in een recent rapport van het Rathenau Instituut bekijkt, dan zie je de drommen Willie Wortels al voor je opdoemen.

Is Nederlandse wetenschappers meer gaan uitvinden? Dat zou je kunnen zeggen, maar er zijn wel wat kanttekeningen. Zo is het door veranderingen in wet­- en regelgeving aantrekkelijker geworden om iets te patenteren.

Van de universiteiten is de TU Delft veruit de grootste aanvrager. UMC’s zijn iets actiever dan universiteiten op patentgebied. De UU is deed in de periode 2005-2009 25 patentaanvragen, het UMC Utrecht 29. Beide instellingen doen vooral aanvragen op het gebied van biotechnologie, geneesmiddelen en medische techniek.

Bedrijven zijn nog steeds verantwoordelijk voor 95 procent of meer van alle patentaanvragen. Philips, Shell, DSM, Unilever, AkzoNobel, NXP en ASML zijn daarin koploper. Wetenschappers leveren bij die patenten ook vaak een bijdrage, maar de patenten staan wel op naam van de bedrijven.

Advertentie