Toename vrouwelijke promovendi zet door

In 2013 zijn aan de UU meer dan driehonderd vrouwen gepromoveerd tegen ‘slechts’ 241 mannen. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling van DUB in het kader van de verkiezing van de promotor van het jaar. 

Dankzij de gestage opmars van vrouwelijke doctoren in Utrecht (en ondanks alle pleidooien voor slow science) werd in 2013 met 542 promovendi opnieuw een Utrechts record gevestigd. In 2009 werd de toen nog als magisch beschouwde grens van 500 promoties in Utrecht voor de eerste keer bereikt. Met dit aantal is de UU met afstand de grootste ‘promotiefabriek’ van Nederland. Cijfers over 2013 zijn nog niet bekend, maar in 2012 telde de Universiteit van Amsterdam 449 promoties, terwijl de teller in Leiden op 383 stond. 

In Utrecht waren vrouwelijke promovendi in 2013 - net als een jaar eerder - in de meerderheid in de faculteiten Geneeskunde (GNK), Diergeneeskunde (DGK), Sociale Wetenschappen (SW) en Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO).

Bij Bètawetenschappen delen mannen nog de lakens uit, maar toch viel dit jaar het grote aantal vrouwelijke promovendi (26 versus 20 mannen) bij Farmacie op. Mede daardoor beleefde Farmacie in 2013 een topjaar op het gebied van promoties. Ook de toename van het aantal vrouwelijke doctores bij Wiskunde (van 1 in 2012 naar 6 in 2013), tot voor kort toch een typisch mannenbolwerk, mag opmerkelijk genoemd worden.

Hoe snel de opmars van vrouwelijke promovendi in Utrecht is gegaan blijkt wel uit het feit dat de man/vrouw verhouding in 2011 nog omgekeerd was: 256 mannen tegenover 229 vrouwen. Het aantal vrouwelijke promotoren steekt daar voorlopig nog schraal bij af. Terwijl 18,2 procent van de Utrechtse hoogleraren in 2011 vrouw was (ruim drie procent boven het landelijk gemiddelde), bedroeg het percentage vrouwelijke hoogleraren dat afgelopen jaar als eerste promotor van een promovendus optrad in Utrecht slechts 14,3 procent.

De aantallen promoties per faculteit van 2008 tot en met 2013 zijn verzameled in deze spreadsheet.

Advertentie