Buitenlandse studenten vinden UU-docenten top, klagen over huisvesting

Body: 

Buitenlandse studenten zijn tevreden over het academische Engels van UU-personeel, maar stukken minder tevreden over huisvesting in Utrecht.

Buitenlandse studenten zijn tevreden over het academische Engels van UU-personeel, maar stukken minder tevreden over huisvesting in Utrecht.

Dat blijkt uit de International Student Barometer van het bedrijf I-Graduate. Dit is een internationaal onderzoek naar de tevredenheid van internationale studenten. Aan het onderzoek deden 545 internationale UU-studenten (bachelor, master en PhD) mee. Het responspercentage lag op 19 procent.

De buitenlandse studenten konden in de enquête aangeven of ze zeer tevreden, tevreden, ontevreden of zeer ontevreden waren over verschillende deelaspecten van studeren in Utrecht. In onderstaande grafiek zie je welk percentage studenten tevreden of zeer tevreden is met een bepaald aspect. 

Naast de UU deden studenten van zeven andere Nederlandse universiteiten en twee hho-instellingen mee aan het onderzoek. Wereldwijd deden er 188 hoger onderwijsinstellingen mee. Op gebied van studentenhuisvesting scoort Utrecht het slechts van de Nederlandse onderwijsinstellingen.

De resultaten van de International Student Barometer werden onlangs naar de universiteitsraad gestuurd. In de nota (pdf) staat dat respondenten in commentaren bij de enquête aangeven dat ze meer hulp van de universiteit bij het zoeken naar woonruimte verwachten.

Het is de laatste keer dat de UU meedoet aan de International Student Barometer. De tevredenheid van buitenlandse studenten wordt in de toekomst gemeten via de Nationale Studentenenquête (NSE).

Voor de volledige lijst met scores: klik hier. Uitleg bij de vragenlijst vind je in dit document

Facebook Twitter Whatsapp Mail