Aantal inschrijvingen deeltijdonderwijs blijft flink dalen

Bij universiteiten is het aantal inschrijvingen voor het deeltijdonderwijs de afgelopen jaren enorm gedaald. Hogescholen trekken meer studenten, maar ook daar neemt de belangstelling sterk af.

“Het is erger dan ik dacht. Ik ben geschrokken van de cijfers”, zei Alexander Rinnooy Kan vorige week bij de presentatie van een adviesrapport voor de minister over de toekomst van het deeltijdonderwijs. Hij pleit voor een flexibeler een aantrekkelijker systeem van het deeltijdonderwijs. Je moet als student bijvoorbeeld studiepunten mee kunnen nemen naar een andere instelling en de betaling van een deeltijdopleiding naast een baan regelen met vouchers.

Hoe erg zijn de cijfers dan? Als er niets gebeurt, dreigt het deeltijdonderwijs in het hoger onderwijs langzaam maar zeker uit te sterven. Dat geldt met name voor de universiteiten. Vanaf 2010 is de daling sterk ingezet. Lag de deeltijdinstroom in 2009 nog op 3567 studenten, in 2013 is dat gezakt tot 1716. De UU volgt deze lijn. In 2009 waren er nog 489 nieuwe deeltijdinschrijvingen, in 2013 is dat gezakt tot 190 aanmeldingen. Het gaat hier om zowel hoofd- als neveninschrijving. Een neveninschrijving is wanneer een student die een voltijdse studie volgt een tweede studie in deeltijd volgt.

Bij de hogescholen is die dalende trend eveneens zichtbaar. Van bijna 20.000 inschrijvingen in 2003 tot bijna 11.000 in 2013. Alleen ligt het aantal inschrijvingen nog wel een stuk hoger dan bij de universiteiten.

Er zijn verschillende redenen aan te geven voor de dalende trend. Zo zijn deeltijdstudies niet meer veel goedkoper dan een voltijdse studie, is de studiefinanciering voor een tweede studie afgeschaft en is ook het aanbod sterk teruggelopen. De faculteit Geesteswetenschappen besloot bijvoorbeeld al eerder om in september 2014 voor 5 deeltijdopleidingen geen nieuwe studenten meer toe te laten.

Advertentie