Studenten iets minder tevreden over UU

De studententevredenheid van de studenten die mee hebben gedaan aan de Nationale Studenten Enquête van 2014 is licht gedaald in vergelijking met 2013. Op een aantal punten zit de UU aan de verkeerde kant van het nationale gemiddelde.

De universiteit krijgt van de studenten over de hele linie een 3,97 (op een schaal van 5). Vorig jaar was dat nog een 4,00. De landelijke waardering van de studenten is dit jaar 3,98.

Binnen de NSE is de waardering gemeten aan de hand van 17 thema’s. Zo is gekeken naar de inhoud, de wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding loopbaan, studiebegeleiding, docenten en studielast. Maar ook naar zaken als studieomgeving en huisvesting.

Op dit laatste punt scoort Utrecht met een 2,39 het slechtst. Al moet gezegd worden dat de score iets beter is dan een jaar geleden.

Waardering hebben de Utrechtse studenten voor de studieomgeving (4,03) en de groepsgrootte (4,00). De voorbereiding op de beroepsloopbaan (3,13) en de kwaliteitszorg (3,23) scoren relatief minder.

Als je de cijfers vergelijkt met de landelijke gegevens, dan zijn de Utrechtse studenten kritischer over de studiefaciliteiten (3,50/3,62), de studieomgeving (4,03/4,12) en de huisvesting (2,39/3,01) dan bij andere universiteiten.

De Utrechtse studenten zijn een klein beetje positiever dan studenten van andere universiteiten als het gaat om studielast (3,59/3,52), groepsgrootte (4,00/3,98) en stage (3,26/3,22). De respons van de UU was 28,7 procent. In totaal deden 8610 studenten mee aan de enquête.

Advertentie