Driekwart bachelorstudenten studeert af in de zomermaanden

Augustus is dé afstudeermand van het jaar. Maar liefst 61 procent van de bachelorstudenten krijgt in die maand groen licht van de examencommissie.

De cijfers komen uit een nota (pdf) die op verzoek van de universiteitsraad is samengesteld, en moeten duidelijk maken hoeveel studenten in de knel zouden raken als een tweede instroomoment (in februari) voor masteropleidingen zou worden afgeschaft.

Het universiteitsbestuur wil bij zoveel mogelijk opleidingen af van een tweede startmoment in februari. Als iedereen in september begint met studeren wordt het ‘communitygevoel’ versterkt, denkt het bestuur. Bovendien leidt het draaien van dubbele programma’s vaak tot logistieke problemen en daardoor tot extra kosten. 

Universiteitsraadsleden zijn bezorgd over de plannen. Volgens hen kan het terugbrengen tot één instroommoment leiden tot forse studievertraging als studenten hun bachelor niet op tijd hebben kunnen afronden. Daarnaast bestaat het gevaar dat studenten voor andere opleidingen in andere steden gaan kiezen.

Advertentie