Lichte daling aantal wetenschappelijke publicaties

Het aantal wetenschappelijke publicaties van de Universiteit Utrecht is in 2013 iets lager dan in 2012. Dat is een trendbreuk in vergelijk met de voorgaande jaren.  De daling is het grootst bij Geneeskunde.

Het jaarverslag van de universiteit geeft precies per faculteit aan hoeveel wetenschappelijke publicaties de afgelopen jaren zijn geproduceerd. In 2013 waren dat er 8175. Proefschriften zijn daarbij niet meegerekend. Dit zijn 14 publicaties minder dan in 2012.

Hiermee komt voor het eerst een einde aan een stijgende lijn. Vanaf 2009 nam het aantal wetenschappelijke publicaties jaarlijks met 200 à 300 toe. In 2009 publiceerden de Utrechtse wetenschappers 7458 artikelen.

De oorzaak voor deze trendbreuk is niet helemaal duidelijk. Mogelijk werpt de discussie over de publicatiedruk  zijn vruchten af. De rector sprak al eerder over Slow Science, waarbij hij ervoor pleitte meer nadruk te leggen op de kwaliteit van de artikelen, dan op de hoeveelheid.

Ook de Geneeskunde decaan Frank Miedema heeft met zijn Science in Transition gehamerd op de te grote hoeveelheden publicaties. 

Zijn faculteit torent nog altijd ver boven de andere faculteiten uit  als het gaat om het publiceren van wetenschappelijk werk, Maar binnen deze faculteit is de daling ook het sterkst met maar liefst 109 publicaties minder. Ook bij Sociale wetenschappen en Rebo is het aantal publicaties gedaald.

Bij Bèta is  sprake van een ongekeerde trendbreuk. Vanaf 2009 is het aantal publicaties bij die faculteit sterk teruggelopen van 1940 in 2009 tot 1705 in 2012. Dat heeft mogelijk te maken met de bezuinigingen en herprofilering waar de facutleit de afgelopen jaren mee te maken heeft gehad. Dit jaar is voor het eerst het aantal wetenschappelijke publicaties gestegen met 65.

Ook bij Diergeneeskunde en Geesteswetenschappen is er meer gepubliceerd. 

Advertentie