UU gebruikt een derde van de ruimte voor kantoren

Ruim een derde van de ruimte besteedt de universiteit aan kantoorruimte. Expliciet voor onderwijs is 14 procent en voor laboratoria 12 procent.

De universiteit heeft 247.000 m2 aan functionele ruimte, dat is ruimte die echt gebruikt wordt. In vergelijk met twee jaar geleden is dat beduidend minder. In 2011 had de universiteit nog 257.000 m2 in gebruik. Vorig jaar was de daling ingezet en blijft dit jaar min of meer gehandhaafd.

Als je kijkt hoe de ruimte verdeeld is, valt op dat het grootste gedeelte bestemd is voor kantoren. Dat zijn de werkplekken van ondersteunend personeel, maar ook van de meeste wetenschappers. Daar zit ook de grootste daling. In 2011 bezetten we met zijn allen nog 89.000 m2, in 2013 was dat 85.000m2.

Maar ook de ruimte voor laboratoria is gedaald, van 33.000 naar 29.000m2. Dat komt onder meer doordat Wentgebouw niet meer in gebruik is. Laboratoria zijn duur en de universiteit wil dit oppervlak zo klein mogelijk houden.

Wat wel licht gestegen is, is de ruimte van de bibliotheek en voor zelfstandig werken. Dat is van 27.000 naar 28.000 m2 gegaan.

Een behoorlijke hap uit het ruimtebezetting is voor ‘overige functionele ruimte’, dat gaat om 43.000m2. Bij de invulling hiervan moet je denken aan opslagdepots, reporuimtes, vergaderzalen en werkplaatsen. Maar ook Olympos hoort daarbij en de ruimtes voor patiëntenzorg bij diergeneeskunde.

Dries Berendsen, de directeur van Vastgoed & campus denkt niet dat er in de toekomst grote verschuivingen te verwachten zijn. De onderwijsruimtes zullen gelijk blijven, al wil men proberen die efficiënter te gebruiken omdat deze een deel van de tijd onbenut zijn.

De laboratoria zullen volgens Berendsen licht blijven dalen, omdat die relatief duur zijn en de druk op efficiënt gebruik daar toeneemt. 

Met flexibel werken zou er minder kantoorruimte nodig zijn. Mensen delen hun ruimte vaker met elkaar en hebben minder een vaste werkplek. Maar dat vergt weer een enorme investering in ict. Het is volgens Berendsen nog onduidelijk hoe dat op termijn zal uitpakken.

Advertentie