Utrecht populair bij uitwisselingsstudenten VS en Australië

Body: 

Het aantal UU-studenten dat voor de studie naar het buitenland vertrekt is ongeveer gelijk met het aantal buitenlandse uitwisselingstudenten dat naar Utrecht komt. Vooral bij studenten uit Californië, Melbourne en Madrid is Utrecht populair.

In het studiejaar 12/13 zijn 257 Utrechtse studenten met een uitwisselingsprogramma via centrale afspraken van de Utrechtse universiteit met andere universiteiten in de wereld naar het buitenland gegaan. Het meest populair bij de UU'ers zijn universiteiten in Noord-Amerika en Europa. Maar ook Australië en Azië zijn gewild.

Het aantal UU-studenten dat voor de studie naar het buitenland vertrekt is ongeveer gelijk met het aantal buitenlandse uitwisselingstudenten dat naar Utrecht komt. Vooral bij studenten uit Californië, Melbourne en Madrid is Utrecht populair.

In het studiejaar 12/13 zijn 257 Utrechtse studenten met een uitwisselingsprogramma via centrale afspraken van de Utrechtse universiteit met andere universiteiten in de wereld naar het buitenland gegaan. Het meest populair bij de UU'ers zijn universiteiten in Noord-Amerika en Europa. Maar ook Australië en Azië zijn gewild.

Omgekeerd zijn 248 studenten naar Utrecht gekomen om een studieprogramma te volgen. Het meest opvallend is de groep van 48 studenten uit Californië die naar Utrecht kwam. Dat steekt schril af tegen de 17 Utrechtse studenten die naar een van de aangesloten Californische universiteiten gingen.

Maar ook in Melbourne (27) en Madrid (20) zijn aardig wat studenten die voor een uitwisselingsstudie in Utrecht kiezen.

Met Californië bestond de afgelopen jaren een speciaal programma. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. In Melbourne en Madrid werkt de belangstelling als een olievlek. Enkele studenten komen met enthousiaste verhalen terug, zo weten ze bij het Internationale office.

De meeste buitenlandse studenten volgen college bij Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen. Dat komt onder meer door het aanbod Engelstalige bachelorvakken. Bovendien komen veel buitenlandse studenten naar Nederland om weer van de Europese cultuur enh geschiedenis te leren. De Bètafaculteit ontvangt het minste aantal studenten omdat hier niet zoveel bachelorvakken in het Engels worden gegeven.

De keuze van Utrechtse studenten is verdeeld. Californië(17), Madrid (14) en Madison (13) zijn de uitschieters. Maar de Utrechtse studenten verspreiden zich over alle continenten.

Per continent is de balans van komende en uitgaande studenten enigszins in evenwicht. Opvallend is dat er vanuit Noord-Amerika en Australië meer studenten naar Utrecht komen dan omgekeerd. Vanuit (Zuid-)Afrika en Latijns-Amerika komt geen enkele student naar Utrecht.

Welke universiteit de studenten bezoeken, hangt af van de samenwerking die de UU met deze universiteiten heeft afgesproken. Binnen Europa werkt de UU met een Utrecht Network. Daarnaast zijn er bilaterale overeenkomsten. 

Facebook Twitter Whatsapp Mail