Groei Utrechtse studentenkamers tot 2016

Sinds 2011 zijn er 1300 studentenkamers in Utrecht bijgekomen, en op dit moment zijn er 708 kamers in aanbouw. Daarnaast heeft de gemeente nog 1000 kamers in voorbereiding. Dat blijkt uit cijfers die minister Blok naar de Tweede Kamer stuurde.

Minister Stef Blok van Huisvesting schreef half juli aan de Tweede Kamer een brief met de stand van zaken van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting. Volgens dit plan uit 2011 zouden er landelijk in 2016 structureel 16.000 meer studentenkamers zijn. De minister zegt in de evaluatie dat er landelijk op dit moment al 8094 eenheden zijn opgeleverd, daarnaast zijn er 3813 kamers in aanbouw. In de planning staan nog eens 4395 eenheden, zodat de minister constateert dat het aantal van 16.000 ruim gehaald zal worden.

In dezelfde brief staat dat het probleem voor de studentenhuisvesting nog altijd nijpend is. Utrecht en Eindhoven worden genoemd als grootste probleemsteden. Vandaar dat de gemeente Utrecht in het najaar een eigen Actieplan Studentenhuisvesting Utrecht heeft opgesteld. De gemeente streeft naar een toename van 4000 studentenkamers.

In de cijfers van de minister staat dat de SSH vanaf 2011 809 nieuwe studentenkamers heeft opgeleverd. Denk daarbij onder meer aan het complex De Sterren en Aurora. Verder zijn er nog 708 eenheden in aanbouw. Het belangrijkste lopende project is Johanna in De Uithof.

Maar er zijn ook nog projecten die niet direct onder de SSH vallen. Het gaat om 491 eenheden die al zijn opgeleverd en er zijn 1000 extra kamers in voorbereiding. Het gaat dan bijvoorbeeld om de plannen voor de Ravellaan in de wijk Oog en Al.

Advertentie