Meer afgestudeerden kunnen studieschuld niet terugbetalen

Afgestudeerden hebben in toenemende mate moeite om hun studieschuld terug te betalen. Dat blijkt uit cijfers van DUO.

De recessie slaat ook toe onder de afgestudeerde studenten. De banen liggen niet meer voor het oprapen en toch moeten ze na twee jaar beginnen met het aflossen van hun studieschuld.

Als je denkt dat je te weinig verdient, kun je een draagkrachtmeting laten uitvoeren. Er wordt dan gekeken of je uitstel krijgt of dat je minder hoeft terug te betalen van je studieschuld.

De laatste jaren is de groep die een beroep doet op zo’n draagkrachtmeting enorm gestegen. En in 2013 waren 93.019 mensen niet in staat hun lening zoals gepland af te lossen. In 2009 ging dat nog om 52.665 mensen. Een stijging dus van 56 procent in vijf jaar. Nu waren er in 2009 wel minder mensen die een studieschuld hadden, maar als je kijkt naar de verhouding van het aantal mensen met een studieschuld en degenen die het niet kunnen betalen, dan stijgt die in deze jaren van 11 naar 15,6 procent.

In 2013 waren er 36.649 oud-studenten die zo weinig verdienden dat ze helemaal niets hoefden af te lossen. Met 56.370 afgestudeerden is afgesproken dat ze minder dan gepland terugbetalen. Deze mensen moeten elk jaar weer opnieuw een draagkrachtmeting laten uitvoeren. De regel is dat de schuld die na vijftien jaar nog openstaat, niet afgelost hoeft te worden.

De cijfers zijn pikant omdat juist dit voorjaar is afgesproken dat studenten vanaf 2015 te maken krijgen met een leenstelsel en geen basisbeurs meer krijgen. Zij zullen dus veel meer moeten lenen. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat in de toekomst steeds meer afgestudeerden een beroep gaan doen op de draagkrachtregeling.

Advertentie