Nederland wordt steeds slimmer

Het percentage Nederlanders met een opleiding in het hoger onderwijs is de afgelopen decennia flink gestegen. In 1990 had nog maar een kwart van de Nederlandse bevolking boven de 30 jaar een opleiding in het hoger onderwijs heeft afgerond. Nu is dat 45 procent. Het ministerie verwacht dat na 2020 meer dan de helft van de Nederlanders boven de 30 een hbo- of wo-opleiding heeft gevolgd. Het percentage mensen met een wo-achtergrond ligt nu op 18 procent en zal naar verwachting van het ministerie  blijven stijgen tot 22 procent in 2020.

Het aantal mensen zonder diploma lag in 1990 nog op 10 procent. Nu is dat onder de 5 procent. De verwachting is dat dit percentage in 2020 onder de 2 procent ligt.

Dit staat in een prognose van het Ministerie van Onderwijs en is gebaseerd op het jaarlijkse rapport Education at a Glance van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat vorige week is verschenen. In dit rapoort wordt het opleidingsniveau van verschillende landen vergeleken en gekeken hoe de uitgaven voor onderwijs zich verhouden.

Het rapport concludeert dat het opleidingsniveau van Nederland hoog ligt in vergelijking met andere Europese landen gemaakt van de ontwikkeling van het opleidingsniveau en de verwachting voor de komende jaren.

Het rapport Education at a Glance laat ook zien dat Nederland meer geld uitgeeft aan hoger onderwijs dan landen als Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk. De uitgaven per student zijn tamelijk hoog: 8800 euro per jaar.

Er zijn volgens de minister nog verbeterpunten. Zo blijkt dat Nederland minder tijd en geld aan scholing besteed dan bijvoorbeeld Finland, Duitsland en Denemarken.

Tags: oeso | studiekosten

Advertentie