In nieuw leenstelsel kun je met hogere schuld groter huis kopen

Banken schatten de maandelijkse aflossing bij het nieuwe leenstelsel gunstiger in dan bij het oude stelsel met de basisbeurs. Het wordt voor studenten in de toekomst eenvoudiger om een huis te kopen.

Wie in het huidige stelsel vijftienduizend euro studieschuld heeft, kan in principe dezelfde hypotheek krijgen als iemand die in het nieuwe stelsel (zonder basisbeurs) 25 duizend euro schuld heeft opgebouwd. Dat blijkt uit gegevens die de banken vorige week verstrekt hebben.

In het nieuwe stelsel gaan de studieschulden weliswaar omhoog, maar dankzij de soepele aflosregels gaan ze minder zwaar wegen bij de aanvraag van een hypotheek. Hoe pakt dat uit?

Banken moeten schatten wat oud-studenten maandelijks aflossen van hun studieschuld. Hun vuistregel is momenteel: tienduizend euro studieschuld betekent 75 euro per maand aflossen. En die 75 euro kun je dus niet aan een hypotheek besteden.

Dankzij het nieuwe leenstelsel maken de banken straks een ander sommetje: bij tienduizend euro schuld zullen oud-studenten slechts 45 euro per maand kwijt zijn. Dat is dertig euro minder. In principe kun je dus een groter huis kopen.

Maar door datzelfde leenstelsel gaat straks wel de studieschuld omhoog. Studenten krijgen immers geen basisbeurs meer (3.300 euro per jaar voor uitwonenden, 1.200 euro voor thuiswonenden). Laten we zeggen dat de schuld tienduizend euro stijgt: hoe zit het dan met de maandlasten?

De grafiek laat zien wat de maandlasten zijn volgens de bank waarbij uitgegaan wordt dat studenten in het nieuwe stelsel 10.000 euro meer lenen. Mensen die in het huidige stelsel vijftienduizend euro studieschuld hebben krijgen in principe dezelfde hypotheek als iemand die in het nieuwe stelsel (zonder basisbeurs) 25 duizend euro schuld heeft opgebouwd.

De conclusie is dus dat de groep met de hoogste studieschulden het dankzij het nieuwe leenstelsel eenvoudiger krijgen om een huis te kopen. Voor hen weegt dat op tegen het verlies van de basisbeurs.

Tags: studieschuld

Advertentie