Vrouwen domineren, maar niet in de bètastudies

Meer vrouwen studeren aan de universiteit dan mannen. Bij de gezondheidszorgsopleidingen is dat verschil heel groot, de mannelijke studenten zijn vooral te vinden bij de studies op gebied van natuur en techniek.

Deze landelijke cijfers zijn in december gepresenteerd in de Emancipatiemonitor (pdf)van het Sociaal Cultureel Planbureau.

De campagnes Kies Exact ten spijt, wil het aantal vrouwelijke studenten in de bètarichting niet echt groeien. Het aantal blijft al jaren zo rond de 25 tot 27 procent steken. In het hbo is wel lichte stijging te zien, volgens de emancipatiemonitor komt dat omdat meer vrouwen in het middelbaar onderwijs een profiel natuur en techniek hebben gekozen. Toch ligt het percentage vrouwelijke studenten in het hbo op dit moment rond de twintig procent. Dus altijd nog minder dan in het wo.

Binnen de studies in de gezondheidszorg en welzijn domineren de vrouwen wel. Ook voor veel vakken in de gezondheidszorg is een exacte achtergrond noodzakelijk.

Landelijk is het aantal vrouwelijke studenten in de meerderheid. Dat geldt voor de UU nog sterker dan bij het landelijke beeld. Uit eerdere cijfers blijkt dat de verhouding in de Utrecht zo is dat 60 procent van alle student vrouw is, tegen 40 procent man.

Overigens valt volgens de laatst beschikbare gegevens, het jaarverslag van 2013, de verhouding van mannen en vrouwen bij de bètastudies in Utrecht gunstiger uit dan bij het landelijke beeld. Bij de UU is het aantal vrouwelijke studenten met een bètastudie 40 procent.

Tags: gender

Advertentie