Meer dan de helft van de Utrechtse masters is in het Engels

Body: 

Van de 130 masters die de Universiteit Utrecht het komende collegejaar aanbiedt, zijn er  68 met Engels als voertaal en 5 die voor Engelstaligen te volgen zijn, maar ook keuzevakken in het Nederlands hebben.

Binnen de Universiteit Utrecht wordt het Engelstalig onderwijs vooral verzorgd in de master. Er zijn op dit moment vier bacheloropleidingen in het Engels, waaronder het brede University College Utrecht en het University College Roosevelt in Middelburg. Daarnaast zijn de bacheloropleidingen College of Pharmaceutical Sciences en Economics and Business Economics Engelstalig.

Van de 130 masters die de Universiteit Utrecht het komende collegejaar aanbiedt, zijn er  68 met Engels als voertaal en 5 die voor Engelstaligen te volgen zijn, maar ook keuzevakken in het Nederlands hebben.

Binnen de Universiteit Utrecht wordt het Engelstalig onderwijs vooral verzorgd in de master. Er zijn op dit moment vier bacheloropleidingen in het Engels, waaronder het brede University College Utrecht en het University College Roosevelt in Middelburg. Daarnaast zijn de bacheloropleidingen College of Pharmaceutical Sciences en Economics and Business Economics Engelstalig.

Veel breder is de inzet in de master. Bèta heeft de meeste Engelstalige masters en biedt in het Nederlands alleen Farmacie als programma aan. Ook bij Geo helt het aanbod over naar de Engelse voertaal. Bij de alfa- en gammawetenschappen is de verhouding fifty-fifty. Diergeneeskunde is de enige faculteit met alleen Nederlandstalige masters.

Bij Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen zijn masters die als voertaal zowel Nederlands als Engels hebben. Dat geldt bij Geesteswetenschappen voor Cultuurgeschiedenis, Theaterstudies, Nieuwe media en digitale cultuur en Politiek en maatschappij in historisch perspectief. Bij Sociale wetenschappen gaat het om de master Arbeid, zorg en participatie.

Deze masters kunnen door Engelstaligen gevolgd worden en de meeste colleges zullen dus in het Engels zijn. Maar in de keuzevakken kun je ook Nederlandstalige vakken kiezen. Ook is het vaak mogelijk om werkstukken in het Nederlands te schrijven.

Ook bij de Educatieve masters, de tweejarige opleiding om leraar te worden, staat dat ze zowel in het Nederlands als Engels zijn. Toch moet je om deze masters te volgen wel de Nederlandse taal machtig zijn. Je wordt immers opgeleid voor het Nederlands voortgezet onderwijs. Binnen het programma is echter een track te volgen, de U-TEAch. Dit is een extra onderdeel in het Engels waardoor je een bevoegdheid kan krijgen om het vak op een internationale school te doceren.

Op dit moment loopt binnen de UU het project mastervernieuwing. In dit project worden alle masters tegen het licht gehouden. De verwachting is ook dat er in de toekomst meer Engelstalige masters zullen worden aangeboden.

Facebook Twitter Whatsapp Mail