Het aantal studieplekken in de UB Uithof neemt toe

Body: 

Tijdens de drukke tentamenperioden een studieplek bemachtigen in de Universiteitsbibliotheek in De Uithof moet de komende jaren gemakkelijker worden. Het aantal individuele studieplaatsen wordt flink uitgebreid, blijkt uit het nieuwe beleidsplan van de bibliotheek.

Tijdens de drukke tentamenperioden een studieplek bemachtigen in de Universiteitsbibliotheek in De Uithof moet de komende jaren gemakkelijker worden. Het aantal individuele studieplaatsen wordt flink uitgebreid, blijkt uit het nieuwe beleidsplan van de bibliotheek.

In 2017 moeten er voor blokkende studenten 951 studieplaatsen in de bibliotheek in De Uithof zijn. Vier jaar geleden waren dat er 667. In 2013 kwamen er al 56 werkplekken bij, en deze zomer worden er nog eens 100 ingericht. De komende jaren neemt het aantal studieplekken verder toe met 128 tafels en stoelen.

In het beleidsplan van de UB is te lezen dat het aantal boeken in open opstelling zal afnemen om ruimte te maken voor studerende studenten en medewerkers. De boeken en tijdschriften die de Uithofbieb op dit moment nog aanschaft zijn grotendeels digitaal.

De bibliotheek in De Uithof trekt jaarlijks bijna 700.000 bezoekers, met hoge pieken in tentamenperioden. Samen met de vestiging in de binnenstad zijn er op dit moment 1312 studieplekken. In de binnenstad komen er voorlopig geen werkplekken bij.

De bedoeling is de voorzieningen in de zalen de komende jaren aan te passen aan nieuwe behoeften en technologische ontwikkelingen. Studenten moeten optimaal gebruik kunnen maken van meegebrachte devices, maar vragen in de toekomst misschien ook wel om een ruimte om hun presentatie te oefenen. En docenten zullen mogelijk op zoek naar een laagdrempelige voorziening om een e-lecture op te nemen.

De UB stelt daarnaast een ontmoetingsplaats te willen worden waar ook faciliteiten voor studenten te vinden zijn die niet direct met zelfstudie te maken hebben. Zo zou de bibliotheek graag onderdak willen bieden aan een centrum waar studenten om hulp kunnen vragen bij het schrijven van hun scripties of bij het verbeteren van andere studievaardigheden. De universiteitsraad en het universiteitsbestuur praten op dit moment over zo’n centrum.

Facebook Twitter Whatsapp Mail