Steeds meer studenten halen bachelordiploma in vier jaar

Steeds meer bachelorstudenten hebben de afgelopen jaren hun diploma in vier jaar gehaald. Vier universiteiten hebben hun prestatienorm nu al gehaald, drie zitten er dichtbij.

Binnen de huidige discussies, weet je bijna niet meer of je blij moet zijn met deze ontwikkeling. Is het goed dat universiteiten ervoor zorgen dat studenten binnen vier jaar hun diploma halen? Of is het een vorm van rendementsdenken?

In ieder geval geven de cijfers aan dat steeds meer studenten binnen vier jaar hun diploma halen. Van de studenten die in 2007 met de opleiding begonnen was dat percentage na vier jaar 58 procent. Van de lichting die in 2010 begon, is dat 68 procent. We kijken dan naar de studenten die vanuit het VWO zijn gaan studeren. De studenten die in het eerste jaar zijn afgevallen tellen niet mee.

Dat zijn ook de criteria die gelden voor de rendementscijfers in de prestatieafspraken. De redenering is dat het eerste jaar bedoeld is om te kijken of studenten op de juiste plek zitten. Die moet je dan niet meenemen in de rendementscijfers.

Als je zou kijken naar alle studenten lag het percentage van de lichting 2007 op 48 procent en van de groep die hun studie in 2010 begon op 56 procent. Je ziet dat de selecterende werking van het eerste jaar iets sterker geworden is.

Je kunt op basis van de cijfers voorzichtig de balans opmaken of de universiteiten al aan hun afgesproken prestatieafspraak voldoen. Die norm verschilt per universiteit. Zo voldoen Tilburg en Eindhoven ruimschoots aan de norm, maar was hun afspraak relatief laag. Leiden heeft de afspraak van 70 procent ook al gehaald. Utrecht en Maastricht legden de lat hoog. Zij zijn, net als Wageningen, die afspraak op één procent genaderd.

Bij de UU is sprake van een opvallende ontwikkeling. Van de lichtingen die in 2008 en 2009 zijn begonnen, haalden 77 procent na vier jaar het bachelordiploma. Daarmee voldeed de UU aan de prestatieafspraak. Maar van de lichting die in 2010 met de opleiding had na vier jaar 76 procent een diploma. Een kleine daling dus. Daarmee is de UU de enige universiteit die te maken krijgt met een lager rendementscijfer. Volgend jaar kunnen we pas zien of het gaat om een incident of dat er sprake is van een trendbreuk.

Advertentie