Studenten vechten oordeel van docent of opleiding steeds vaker aan

De groei van de stapel beroepschriften die het College van Beroep voor de Examens (CBE) ontvangt, is opmerkelijk. Jaarlijks stijgt het aantal studenten dat kiest voor deze juridische weg in een geschil met de opleiding met enkele tientallen.

In 2009 besloten slechts 65 studenten in beroep te gaan, zo blijkt uit jaarverslagen van de UU. In 2014 waren dat er al 225.

Verreweg de meeste studenten zijn het niet eens met een beoordeling of cijfer. In 2014 betrof het meer dan de helft van de zaken (125). Verder kwamen er vorig jaar veel klachten binnen over de toelating tot een master of volgende studiejaren (21), over het bindend studieadvies (15) en over de opzet van het studieprogramma (12).

Zoals misschien verwacht mag worden, schrijven studenten van de faculteit REBO de meeste beroepschriften: 52 in 2014. Maar ook studenten Geesteswetenschappen (50) hadden veel klachten (50). Studenten Geowetenschappen (11) en Diergeneeskunde (10) klopten relatief weinig aan bij het CBE.

Waarom steeds meer studenten een beroepschrift schrijven bij conflicten, is onduidelijk. Waarschijnlijk zijn docenten en opleidingen strenger geworden onder druk van de groei van de studentenpopulatie. Studenten op hun beurt azen wellicht meer op snel afstuderen om hoge studiekosten of leningen te vermijden.

Overigens leiden verreweg de meeste beroepschriften toch nog tot een zogenoemde “minnelijke schikking” na informeel overleg tussen student en opleiding. Meestal is dat de eerste oplossing die het CBE voorstelt. In 2014 ging het om 107 van de 225 zaken. Ook kiezen studenten er vaak voor hun beroep in te trekken (47 keer).

Uiteindelijk werden in 2014 slecht 34 zaken daadwerkelijk beoordeeld door het CBE. In 10 gevallen verklaarde het College een klacht “niet-ontvankelijk”. In de resterende 24 zaken werden slechts 6 studenten in het gelijk gesteld.

Tegen een uitspraak van het Utrechtse CBE kunnen studenten in beroep gaan bij het landelijke College van Beroep voor het hoger onderwijs (CBHO). Dat gebeurt maar weinig. In 2014 betrof het 3 studenten. In één geval kwam er toch nog een schikking, twee andere zaken werden ongegrond verklaard.

Advertentie