Wat gebeurt er met cursusevaluaties? Veel studenten hebben geen idee

Body: 

Veel Utrechtse studenten vinden dat ze niet goed geïnformeerd worden over de uitkomsten van cursusevaluaties. Dat blijkt uit een online enquête onder 281 studenten die eind vorig jaar is afgenomen.

Veel Utrechtse studenten vinden dat ze niet goed geïnformeerd worden over de uitkomsten van cursusevaluaties. Dat blijkt uit een online enquête onder 281 studenten die eind vorig jaar is afgenomen.

Meer dan de helft van de ondervraagde studenten (57 procent) is ontevreden (45 procent) of zelfs zeer ontevreden (12 procent) over de manier waarop ze op de hoogte worden gesteld van de resultaten van de cursusevaluaties, zo blijkt uit het onderzoek.

Ontevreden studenten vinden vooral (82.1 procent) dat het niet duidelijk is tot welke concrete verbeteracties de cursusevaluaties leiden. Maar er zijn ook studenten die zelfs nooit te horen hebben gekregen dat zij de uitkomsten via systemen als Blackboard of Caracal zelf kunnen bekijken.

Als studenten wel tevreden zijn, komt dat vooral doordat zij bericht krijgen als zij de resultaten van cursusevaluaties kunnen inzien of doordat docenten een reactie geven en vertellen wat zij met de uitkomsten gaan doen.

De UU besloot tot het onderzoek vanwege de lage cijfers die studenten in de NSE geven voor de informatievoorziening over cursusevaluaties (in 2014 2.87 op een vijfpuntsschaal, in 2015: 2.95) en vanwege de lage respons bij cursus- en onderwijsevaluaties.

Veel opleidingen staken de afgelopen jaren veel energie in het verhogen van het percentage studenten dat cursusevaluaties en enquêtes zoals de NSE invult. Ook de communicatie over de resultaten van dergelijke onderzoeken is verbeterd. Maar kennelijk nog niet overal met succes.

De onderzoeker nam niet alleen een online enquête af, maar hield ook een panelgesprek met veertien studenten. Daaruit blijkt onder meer dat lage respons bij cursusevaluaties te wijten zou kunnen zijn aan het feit dat een evaluatie geen nut meer heeft voor de studenten zelf. Zij zijn immers klaar met het vak. De panelleden pleiten daarom voor tussentijdse evaluaties waarmee lopende cursussen nog kunnen worden bijgestuurd.

Ook hebben veel studenten het gevoel hun mening in een schriftelijke vragenlijst niet goed kwijt te kunnen. Een gesprek over het vak zou een cursus- of onderwijsevaluatie persoonlijker en genuanceerder kunnen maken.

De uitkomsten van het onderzoek zijn inmiddels opgepikt. Dit najaar vinden waarschijnlijk voor het eerst gesprekken met studenten plaats naar aanleiding van de jongste NSE-uitkomsten. Kort voor de zomer kregen alle studenten een mail waarin zij werden gewezen op een factsheet met uitkomsten van hun opleiding. Daarbij werden bijeenkomsten aangekondigd waarbij studenten kunnen meepraten over wat er met de resultaten moet gebeuren.

Dit soort acties sluiten aan bij aanbevelingen die drie studentleden van de U-raad onlangs opstelden. De drie willen dat studenten meer betrokken worden bij hun eigen studie en meer gaan meepraten over het verbeteren van het onderwijs. 

Dat 91 procent van de 281 respondenten in de online enquête aangeeft graag meer inspraak te willen in hun eigen onderwijs is voor de drie initatiefnemers een bemoedigend signaal.

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail