Utrechtse studenten krijgen niet vaak boete voor frauderen met uitwonendenbeurs

Van de studenten die in 2013 door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gecontroleerd werden, heeft 39 procent een boete gekregen voor frauderen met hun uitwonendenbeurs. In Utrecht is dat percentage lager: bij 11 van de in totaal 52 controles (21 procent) werd een boete uitgedeeld.

Landelijk vonden ruim vier duizend controles plaats bij studenten die mogelijk fraudeerden met hun studiefinanciering. Gekeken wordt of studenten die aangeven niet meer thuis te wonen ook inderdaad uitwonend zijn. Bij deze controles liepen 1.562 studenten tegen de lamp: zij kregen een boete van 50 procent van hun ten onrechte ontvangen studiefinanciering.

De cijfers zijn afkomstig van het datajournalistieke platform LocalFocus die ze heeft opgevraagd bij DUO. Het bureau keek in een aantal steden hoeveel controles er zijn geweest van studenten die zeiden niet meer thuis te wonen, maar dat in de praktijk toch bleken te doen. Lang niet in alle gevallen leidde dat tot een boete.

Opvallend is dat het aantal controles in Rotterdam verreweg het grootst is. Ook het aantal uitgedeelde boetes ligt daar relatief hoog, In Amsterdam zijn aardig wat controles, maar levert dat veelal niet meer dan een waarschuwing op.

Het aantal controles in Utrecht, als een van de grootste studentensteden, is laag. Slechts 52 controles vonden plaats en in 11 gevallen leidde dat tot een boete.

Of DUO een boete oplegt, dan wel een waarschuwing uitdeelt is niet helder gedefinieerd. Als een student meerdere keren over de schreef gaat, kan DUO besluiten om aangifte te doen. In de praktijk gebeurt dat niet; de studenten worden in dat soort situaties wel uitgesloten van verdere studiefinanciering. In 2013 kwam dat dertien keer voor. 
 

Advertentie