Studenten besteden meer tijd aan studie dan vroeger

Universitaire studenten besteden in een normale collegeweek gemiddeld 31 uur per week aan hun studie. Ze zitten 10 uur langer met hun neus in de boeken dan tien jaar geleden.

Komt het door de invoering van het bindend studieadvies? Het hogere aantal contacturen op de universiteit? De trend om halverwege de cursus al tussentijdse toetsen te houden? Of is toch de dreiging van de langstudeerboete en de afschaffing van de basisbeurs de oorzaak van de toename aan zelfstudie-uren? 

Het is lastig om één duidelijke reden aan te wijzen waarom studenten tegenwoordig veel meer tijd aan hun studie besteden dan tien jaar geleden. Maar de trend is duidelijk.

De cijfers komen uit de Studentenmonitor Hoger Onderwijs, een (bijna) jaarlijkse enquête onder studenten in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Studenten wordt in die enquête onder meer gevraagd hoeveel tijd ze in reguliere collegeweken besteden aan het volgen van college en aan zelfstudie. Vakantie- en tentamenweken tellen dus niet mee. Het jaar 2010 ontbreekt omdat in dat jaar geen Studentenmonitor is uitgevoerd.

Alle onderzoeksresultaten zijn te vinden op Studentenmonitor.nl. Daar is onder andere te zien dat bètastudenten meer tijd besteden aan hun studie dan alfa- of gamma-studenten. Dat komt vooral omdat bèta's meer contacturen op de universiteit hebben. Aan zelfstudie besteden alfa's, gamma's en bèta's ongeveer evenveel tijd: gemiddeld tussen de 15 en 20 uur per week. Rechten- (27 uur) en economiestudenten (28 uur) besteden in totaal het minst tijd aan studeren.

Andere verschillen: eerstejaars besteden meer tijd (32 uur per week) aan hun studie dan ouderejaars (30 uur). En vrouwen (32) meer dan mannen (30). 

Advertentie