Meer studenten vullen Nationale Studenten Enquête in

Body: 

Landelijk hebben meer studenten de moeite genomen om de Nationale Studenten Enquête in te vullen. In verhouding met de andere universiteiten is het animo van de Utrechtse studenten opvallend laag.

Landelijk hebben meer studenten de moeite genomen om de Nationale Studenten Enquête in te vullen. In verhouding met de andere universiteiten is het animo van de Utrechtse studenten opvallend laag.

Afgelopen maanden hebben zo’n 300.000 studenten de moeite genomen de Nationale Studenten Enquête in te vullen. Dat is 42,8 procent van de studenten die hiervoor een uitnodiging kregen. Vorig jaar lag dit percentage nog op 38,5 procent.

Ook in Utrecht was het animo iets groter. Dit jaar vulden 10.567 studenten (34,9 procent) de enquête in en dat is anderhalf procent meer dan vorig jaar. In landelijk perspectief doet de UU het slechter dan vorig jaar. Alleen de Universiteit van Amsterdam heeft een kleinere participatie.

De universiteiten en hogescholen vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk studenten meedoen, omdat de resultaten de input vormen voor een beoordeling van de opleidingen. Hoe tevreden of ontevreden zijn de studenten over de inhoud van het onderwijs en over de faciliteiten die de universiteit biedt. Hoe meer studenten hun mening laten weten, hoe degelijker de resultaten zijn. Daarom heeft de universiteit altijd acties om studenten  te stimuleren de enquête in te vullen.

Bij de Universiteit Utrecht is de participatie van studenten van de Roosevelt Academie en de faculteiten Diergeneeskunde en Sociale Wetenschappen het hoogst. De deelname bij de faculteit REBO is met 27,1 procent het laagst. “Opvallend is dat de opkomst bij faculteiten met kleinschalig en intensief onderwijs groter is,” constateert Bart van den Berg van de directie Onderwijs en Onderzoek.

Op 12 mei zal zullen de resultaten per opleiding bekend gemaakt op de site Studiekeuze123.nl. De universiteiten kunnen dan de balans opmaken en kijken op welke punten ze het onderwijs nog kunnen verbeteren. Scholieren kunnen de gegevens gebruiken bij het maken van een studiekeuze.

De gegevens van de NSE worden ook gebruikt voor de Keuzegids Hoger Onderwijs en de Elseviergids voor de beste studies.

Facebook Twitter Whatsapp Mail