Studenten: maak roosters eerder bekend

Opleidingen moeten hun studenten eerder laten weten wanneer ze college hebben. Dat zeggen studenten in een onderzoek naar de roostering van de UU. Toch zijn veel studenten best positief over hun studieroosters.

Vier, vijf of zes weken voor het begin van de cursus. Dat vinden veel studenten een redelijke termijn voor het publiceren van nieuwe collegeroosters. Bijna de helft van de respondenten in een onderzoek naar de universitaire roostering kiest voor een van deze drie opties als gevraagd wordt wat zij verstaan onder “op tijd roosters bekendmaken”.

Bijna één op de vijf studenten wil het liefst nóg eerder geïnformeerd worden over hun nieuwe rooster. De meesten daarvan vinden dat de collegetijden, en liefst ook de tentamentijden, bekend moeten zijn als de inschrijving voor de twee semesters wordt geopend in juni en november. Daarbij is het overigens van minder belang dat de precieze locatie van de colleges en de tentamens ook al vaststaat, zo geven de studenten aan.

Best tevreden
Een belangrijke aanleiding voor het onderzoek naar de tevredenheid over de universitaire roostering waren de kritische oordelen van UU-studenten in de Nationale Studenten Enquête 2015 over het tijdig bekendmaken van de studieroosters en van wijzigingen in de roosters. De universiteit hield een online enquête waarop 500 studenten reageerden. Ook werden twee panelgesprekken gevoerd met tien studenten van verschillende faculteiten.

Driekwart van de respondenten in dat onderzoek blijkt helemaal niet zo negatief over de universitaire roostering als de NSE doet vermoeden. Veertig procent zegt zelfs tevreden of zeer tevreden te zijn. Volgens deze studenten zijn er doorgaans weinig tussenuren en zijn de colleges meestal op gunstige tijden.

Een kwart van de bevraagde studenten is niet blij met hun roosters. Het laat bekendmaken van de roosters blijkt de belangrijkste klacht van deze studenten te zijn. Het onderzoeksrapport vermeldt niet welke termijnen opleidingen op dit moment hanteren. Een andere ergernis van deze studenten is dat de roosters te vaak fouten of onvolledigheden bevatten.

Chaotische situaties
De studenten werd in het onderzoek ook gevraagd wat er schort aan het bekendmaken van wijzigingen in het rooster. De respondenten vermoeden dat ook hier late informatievoorziening de boosdoener is. Een student geeft in het onderzoeksrapport een voorbeeld van een wijziging die ’s avonds om tien uur werd doorgegeven voor een college dat de volgende dag om 9.00 uur ’s ochtends plaatsvond.

Een ander probleem is dat het vaak onduidelijk is op welke manier veranderingen worden doorgegeven. Studenten schetsen chaotische situaties waarbij wijzigingen soms mondeling en soms via de mail of sms worden doorgegeven en soms wel en soms niet in het online registratiesysteem Osiris worden doorgevoerd. Andersom worden wijzigingen in Osiris soms niet doorgegeven via mail of sms. Docenten zijn daarom soms gedwongen er nog een eigen rooster voor hun studenten op na te houden, als ze tenminste zelf op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken.

In het onderzoek wijzen de studenten erop dat goede communicatie over studieroosters van groot belang is. Zij plannen vaak andere bezigheden, zoals bijbaantjes of bestuurswerk, om de collegetijden heen. Late wijzigingen kunnen dan erg vervelend zijn.

Het universiteitsbestuur gaat de bevindingen uit het onderzoek bespreken met docenten en opleidingen. Daarnaast hoopt het CvB dat de nieuwe studentenapp MyUU de informatieverstrekking aan studenten gaat verbeteren. De app is sinds deze maand in de appstores verkrijgbaar en wordt de komende maanden uitgebreid. De app moet studenten van de juiste meest up to date informatie gaan voorzien.

Inmiddels is duidelijk dat de NSE 2016 voor de UU alweer wat positiever uitpakt wat betreft het oordeel van studenten over de roostering.

Advertentie