Hbo-studenten doen het beter dan UU-bachelors bij eenjarige masters

Studenten met een hbo-achtergrond die in Utrecht een eenjarige master volgen, halen vaker hun diploma binnen twee jaar dan studenten die een Utrechtse bachelor hebben gevolgd. Bij de tweejarige master doen de UU-studenten het beter.

Maar liefst 94 procent van de studenten met een hbo achtergrond die in 2013 begonnen zijn aan een eenjarige master aan de UU hebben die binnen twee jaar weten af te ronden. Slecht 2 procent viel uit en de rest is nog bezig. Dat blijkt uit cijfers die de UU deze zomer in het jaarverslag publiceerde.

Dit is een veel beter resultaat dan de studenten met UU-bachelor die instroomde in de eenjarige master. Van die groep haalde maar 78 procent de eindstreep binnen twee jaar en is 17 procent nog bezig met de afronding. Een groep van 5 procent is afgevallen.

Wat zou de oorzaak zijn? Waarschijnlijk speelt een rol dat hbo studenten eerst een premaster moeten volgen voordat ze aan de master mogen beginnen. Die premaster heeft blijkbaar een goede motiverende en selecterende werking. De studenten die na het premaster jaar nog gemotiveerd zijn om met de master te beginnen, halen die master ook bijna allemaal binnen twee jaar. Het verhaal dat de achtergrond van hbo studenten onvoldoende zou zijn voor een universitaire master, is hiermee wel gelogenstraft.

De hbo’ers doen het opvallend beter dan de UU-studenten. Er is bij de UU-studenten zelfs sprake van een lichte daling van het rendement. Kan dit tij gekeerd worden?

Vanaf dit jaar is de masterfase vernieuwd. Bovendien zijn de zogenaamde doorstroommaster afgeschaft. In het verleden had elke student het recht om de master van zijn bachelor te volgen wanneer het bachelordiploma binnen was. Vanaf nu mag elke master selecteren. Het is de vraag of dit zal leiden tot een beter rendement bij de UU-studenten. In het overzicht zijn de bachelorstudenten die afkomstig zijn van een andere universiteit niet meegenomen. Dus het is lastig te zien of deze groep, die dus echt heeft moeten solliciteren, beter scoort.

Bij de tweejarige master is de tendens geheel anders. Van de UU-bachelorstudenten haalt 78 procent binnen drie jaar de master. Dat is een vergelijkbaar rendement als bij de eenjarige masters.

Bij de hbo-studenten is het resultaat bij de tweejarige master beduidend slechter. In 2013 wist maar 62 procent van de hbo studenten binnen drie jaar hun master af te ronden en 25 procent is daar nog meer bezig. Het uitvalpercentage ligt bij deze groep op 7 procent. Blijkbaar is het voor de hbo’ers toch lastiger om een tweejarige researchmaster te beginnen.

Advertentie