Docenten nemen steeds vaker een kennisclip op

Bijna 1800 kennisclips hebben Utrechtse docenten vanaf 2014 opgenomen. Er zijn drie Do-it-Yourselfstudio’s waar deze videoclips gemaakt kunnen worden. Er start binnenkort een pilot om zo’n opname ook te maken op de eigen werkplek.

Kennisclips zijn korte filmpjes van 5 à 10 minuten met uitleg over één specifiek onderwerp. De student kan de clip bijvoorbeeld voor het college bekijken en krijgt daarbij vaak een opdracht. De clips worden verspreid via Blackboard.

Het idee is dat studenten de clip bekijken om zo beter voorbereid op college komen. De docent biedt in zijn videoboodschap verdieping of legt de moeilijke thema's van de collegestof uit. DUB schreef eerder al over een groep docenten Staats- en Bestuursrecht die videoclips gebruikten om lastige vragen na het college te beantwoorden.

Docenten kunnen de kennisclips opnemen in een Do-it-Yourselfstudio. Op dit moment zijn er drie studio’s: op het terrein van het UCU, in de UB in De Uithof en op de Kromme Nieuwegracht. Docenten kunnen bij de opname ondersteuning krijgen van een getrainde studentassistent. Binnenkort wordt het ook mogelijk om de clip op te nemen op de werkplek. Bij Geowetenschappen start hiervoor een pilot.

De faciliteit wordt ondersteund door Educate-IT, de projectgroep die het digitaal leren op de universiteit stimuleert en begeleidt. “De videoclips zijn de toekomst”, zegt projectmanager Jan Haarhuis. “Ik verwacht dat het aantal kennisclips de komende tijd zal blijven groeien en meer een onderdeel zal gaan uitmaken van het Utrechtse onderwijs.”

Behalve kennisclips worden ook hele hoorcolleges opgenomen. Dat zijn er op dit moment 4000. Er zijn 22 zalen waar docenten zelf hun hoorcollege kunnen opnemen en opslaan. Er is wel discussie over de meerwaarde van deze e-lectures. De meeste colleges zijn voor iedereen te zien op LectureNet (alleen toegankelijk met solis-id).

Maar volgens Haarhuis wil de universiteit de komende tijd vooral inzetten op het maken van kennisclips. De clips zijn een aanvulling of verdieping van de stof en passen beter bij het concept blended learning waarbij contactonderwijs gecombineerd wordt met digitale onderwijsvormen.

Advertentie