Bij de UU zijn nog weinig niet-westerse studenten

Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant van vorige week. Ook is gekeken naar het aantal niet-westerse jongeren per stad. Op dat vlak scoren de steden Rotterdam en Amsterdam eveneens hoog. In Amsterdam zou 28 procent van de niet-westerse studenten een vwo-achtergrond hebben.

Het is lastig om precies in te schatten waarom studenten wel voor de ene en niet voor de andere universiteit kiezen. Zo kiezen niet-westerse studenten relatief vaak voor rechten en economie, studies die in Rotterdam en Tilburg domineren. De keuze voor gespecialiseerde en technische universiteiten is minder groot. Daarom zouden Wageningen en Twente minder niet-westerse studenten aan zich weten te binden. Maar ja, in Delft is er een relatief groot percentage niet-westerse studenten. Dat heeft dan weer met het hoge aantal niet-westerse jongeren in de regio te maken.

Een andere mogelijke reden is dat een universiteit met een religieuze achtergrond aantrekkelijker zou zijn voor studenten met een islamitische achtergrond. De VU biedt bijvoorbeeld gebedsruimtes, in tegenstelling tot de UvA. Bij de Radboud Universiteit is dat blijkbaar geen voordeel.

In Amsterdam is de discussie over diversiteit de laatste weken behoorlijk opgelaaid. Een commissie onder leiding van de Utrechtse emeritus hoogleraar Gloria Wekker kwam met een voorstel om de UvA meer divers te maken. Haar commissie stelt verschillende maatregelen voor, waar onder het aantrekken van een Chief Diversity Officier, het zorgen van een meer gemengd  docentencorps en stelt voor na te denken over quota.

De reacties op het rapport van de diversiteitscommissie waren fel. De commissie zou vooringenomen zijn en het streven naar meer diversiteit zou leiden tot kwaliteitsverlies. “Dit is typisch een thema dat ons tot razernij brengt”, constateert Gloria Wekker in een interview met de Volkskrant. “Het dominante discours is: wij zijn niet racistisch. Sommige mensen vinden een diversiteitcommissie om die reden overbodig. Maar je ziet wel dat studenten in de praktijk te maken krijgen met apengrappen en dat niemand er wat van durft te zeggen.”

Ook in Utrecht is diversiteit een belangrijk thema. DUB schreef er eerder een diversiteitsblog over.  In het Strategisch Plan wordt diversiteit als een van de speerpunten genoemd. Ook de UU is opzoek naar een Chief Diversity Officier.

Advertentie