Scherpe tweedeling in salaris tussen bèta's en alfa's

Lang niet iedereen met een academische opleiding vindt een goede baan. De Keuzegids heeft een lijst gemaakt van studies waarmee je minder dan 900 euro per maand verdient. Dat blijken vooral oud-studenten van alfa- en gammastudies te zijn.

Hoeveel ga je als pas afgestudeerde verdienen? In de Keuzegids wordt geconstateerd dat er met name onder de pas afgestudeerden een scherpe tweedeling te zien is tussen twee groepen studies.

Aan de ene kant zijn dat mensen met een bèta- of bepaalde gamma-opleiding. Dit zijn technici, ict’ers en artsen, maar ook economen en bedrijfskundigen. Ze hebben de banen voor het uitkiezen en weten al snel werk te vinden met een inkomen van meer dan 3000 euro.

Veel minder goed is het gesteld met de alfa’s en een ander deel van de gamma’s. Je moet dan denken aan studenten met talen- of kunststudies en aan politicologen, psychologen, antropologen en criminologen. Ook de biologen uit de bètahoek vallen hieronder. Al deze afgestudeerden verdienen niet meer dan 2000 euro.

De werkloosheid is in deze laatste groep met 15 procent relatief hoog. Je ziet dat er bij deze groep afgestudeerden zijn die niet boven het bijstandsniveau van zo'n 900 euro uitkomen. De Keuzegids heeft dit jaar voor het eerst een crepeerindex gemaakt. Hierin staan de studies waarvan een percentage van de afgestudeerden een inkomen heeft van minder dan 900 euro per maand.

Dat is wat anders dan het gemiddelde dat de studenten van zo’n studie verdienen. Neem Kunst- en Cultuurstudies. Een percentage van 15 procent zit onder de 900 euro, maar gemiddeld verdienen de pas afgestudeerden van deze studie 1650 euro. Datzelfde verhaal gaat ook op voor Culturele Antropologie, waar een pas afgestudeerde ronde de 1730 euro verdient.

Blijft dat zo? De Keuzegids verwacht dat de tweedeling tussen alfa en bèta minder scherp gaat worden. Nu de economie net weer hersteld is, zal men eerst investeren in de ‘harde’ business. Maar later komt er ook weer meer geld vrij voor de dingen die het leven leuk maken, zo is de verwachting, waardoor de arbeidsmarkt voor alfa's zal aantrekken.

Advertentie