Negen procent van Utrechtse banen in Utrecht Science Park

Body: 

Het Utrecht Science Park in De Uithof is een belangrijke banenleverancier van Utrecht. De meeste banen zijn te vinden op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Dat blijkt uit de meest recente Utrecht Monitor.

Het Utrecht Science Park in De Uithof is een belangrijke banenleverancier van Utrecht. De meeste banen zijn te vinden op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Dat blijkt uit de meest recente Utrecht Monitor.

Van het totaal aantal banen in de stad nemen de bedrijven en organisaties op het Utrecht Science Park (USP) zo’n 9 procent voor hun rekening. De meeste van die banen zijn op het gebied gezondheidszorg en onderwijs. Dat is staat in de gemeentelijke monitor waarbij gekeken is naar de stand van zaken eind 2015.

De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht nemen de onderwijsbanen voor hun rekening. De Hogeschool Utrecht maakt op dit moment de beweging om alle opleidingen op het USP te vestigen. Gebouwen in de binnenstad worden daarvoor afgestoten.

De banen in de gezondheidszorg zijn zelfs groter dan die in het onderwijs. Met nu ruim 12.000 medewerkers is het Universitair Medisch Centrum Utrecht één van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland en de grootste werkgever in de regio.

Naast deze grote instellingen zijn er op het Utrecht Science Park bijna honderd bedrijven. Dat kunnen startups zijn, maar ook grote bedrijven zoals Danone voor Research & Development.

Opvallend is dat het aantal banen in de zakelijke dienstverlening en overige sectoren tot en met 2015 niet is gegroeid. Dat komt waarschijnlijk omdat een deel van de veelal aan medisch onderzoek gerelateerde bedrijven, onder de categorie gezondheidszorg vallen.

De verwachting is dat de banenmotor van het USP in 2018 harder gaat lopen. Dan komt het RIVM naar Utrecht met zo’n 2000 van zijn medewerkers.

Het Utrecht Science Park had eind 2015 ruim één miljoen vierkante meter aan laboratoria en zorg- en onderwijsgebouwen. De monitor schat dat door nieuwbouw het aantal vierkante meters de komende jaren met 10 procent zal stijgen. 

Facebook Twitter Whatsapp Mail