Nederlandse studenten positief over hun baankansen

Body: 

De meeste Nederlandse studenten zijn heel optimistisch over hun kansen op de arbeidsmarkt. De Brexit of de verkiezing van Trump maakt hen niet bang. Zo blijkt uit een online-onderzoek onder meer dan 5000 studenten.

De meeste Nederlandse studenten zijn heel optimistisch over hun kansen op de arbeidsmarkt. De Brexit of de verkiezing van Trump maakt hen niet bang. Zo blijkt uit een online-onderzoek onder meer dan 5000 studenten.

Magnet.me is een online netwerk voor studenten, starters en werkgevers van Nederland. Het bedrijf vroeg zich af in hoeverre de onstuimige politieke gebeurtenissen van 2016 invloed heeft op studenten in de eindfase van hun studie wat betreft hun optimisme over de arbeidsmarkt. Denken de studenten dat ze minder makkelijk aan een baan komen?

Om die reden hield het bedrijf een online-onderzoek onder de bij hen ingeschreven studenten. Ruim 5000 studenten deden hieraan mee. Tegen de verwachting van de onderzoekers in, blijken de studenten heel optimistisch te zijn over hun toekomst.

In de enquête werd ook aan studenten gevraagd welke gebeurtenissen hen het meeste angst inboezemt. Als voorbeelden werden de verkiezing van Trump tot president en de Brexit genoemd. Slechts 5 procent denkt dat de benoeming van Trump het voor hen moeilijker maakt een baan te vinden en bijna 7 procent heeft die zorg als het gaat om de Brexit.

De bedreiging die de studenten wel vrezen is de economische (25 procent) en politieke instabiliteit (23 procent). Bovendien geven ze nog tal van andere zorgen aan. Daar zat een grote diversiteit in.

Een andere opvallende uitkomst is dat de helft van de studenten aangeeft dat ze op zoek gaan naar een baan in het buitenland als ze niet binnen een half jaar iets vinden in Nederland. Slechts 7 procent zegt het land nooit te willen verlaten.

Op de Universiteit Utrecht is op 9 februari weer de carrièredag. Hier kunnen bachelor, master en promovendi zich oriënteren op de arbeidsmarkt.

Facebook Twitter Whatsapp Mail