Principes en programma bepalen de keuze van de student

Studenten kijken in de eerste plaats naar het partijprogramma en de principes van een politieke partij als ze woensdag gaan stemmen. Maar ook het gevoel bij en de uitstraling van de lijsttrekker spelen een rol.

Dat blijkt uit het lezersonderzoek dat drie studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap in opdracht van DUB en Trajectum uitvoerden onder 729 studenten. Eerder publiceerde DUB dat de Utrechtse studenten massaal zullen kiezen voor Jesse Klaver van GroenLinks, gevolgd door Alexander Pechtold van D66 en Mark Rutte van de VVD.

In de enquête vroegen de studenten Laura Schröer, Sjoerd van den Brink en Diederick Aarnoudse ook welke factoren bepalend zijn bij het maken van de keuze in het stemhokje. Dan valt op dat de studenten toch meer voor de inhoud dan voor de persoon gaan. Zowel het politieke programma als de principes van de partij worden als voornaamste factor genoemd.

De vraag is wel in hoeverre dit een politiek correct antwoord is. In de talkshow Pauw en Jinek zei Gijs Rademaker van het EenVandaag opiniepanel vorige week dat mensen altijd zeggen dat ze op een politiek programma stemmen, maar dat ze zich in de praktijk toch meer door de persoon van de lijsttrekker laten leiden.

In deze enquête zegt bijna de helft van de studenten dat de lijsttrekker een (zeer) grote rol speelt. Het is dus niet vreemd dat de jonge, studentikoze Jesse Klaver het zo goed doet bij de ondervraagden. Mogelijk dat de uitstraling van de lijsttrekker bepaalt dat de Partij van de Arbeid, het CDA en de SP relatief laag scoren bij deze enquête.

De stemwijzer of hoe de partij het de afgelopen vier jaar gedaan hebben, zijn ook factoren die een rol spelen bij de studenten. Wat geen rol speelt, is de strategische keuze om een bepaalde coalitie te voorkomen. Maar daarbij is zeker van belang dat die tweestrijd, zoals die vier geleden er wel was tussen de VVD en de PvdA, nu niet aan de orde is.

Advertentie