Scholieren bezoeken eerder en vaker Bachelor Open Dagen

Wie kijkt naar de Bachelor Open Dagen van de afgelopen jaren, ziet dat de bezoekers steeds jonger zijn. Scholieren beginnen zich al in vwo 4 te oriënteren op een toekomstige opleiding. In de praktijk betekent het dat ze ook vaker terugkomen en zich inschrijven voor de open dagen van verschillende opleidingen. Het is één van de redenen dat de opkomst van de Open Dagen blijft groeien. Ook doordat de scholieren vaker iemand meenemen. Meestal één van de ouders.

Er zijn twee keer per jaar Open Dagen, in november en in maart. Bij de laatste Open Dag op 4 maart, hadden 7527 studiekiezers zich aangemeld. In totaal waren er 13.648 bezoekers. Dus ruim 80 procent nam iemand mee.

Bij deze Bachelor Open Dag bleek 85 procent van de  studiekiezers afkomstig van het vwo. Daarnaast kwam 6 procent van het hbo en 3 procent uit het buitenland. Daarnaast bezochten eveneens scholieren van de havo, studenten van de UU of een andere universiteit en werkenden de Open Dag. Zij vormen samen de resterende 6 procent.  

Bij de masteravonden ligt die verhouding anders. Tijdens de laatste Masteravond in februari kwamen 4496 studenten en waren er in totaal 5853 bezoekers. Van deze groep nam 30 procent iemand mee.

Bij de laatste masteravond was de grootste groep belangstellenden afkomstig van de eigen universiteit. Het ging om 41 procent die bij de UU een bachelor volgen. Toch kwamen er ook veel studenten van andere universiteiten een kijkje nemen. In februari lag dat aantal op 30 procent. Ook hbo’ers toonden interesse (21 procent). Het aantal studenten met een buitenlandse vooropleiding lag op 3 procent. Zij zullen zich veelal op een andere manier laten voorlichten over een Utrechtse master. De rest van de geïnteresseerden waren mensen die al werken, waarvan overigens de meesten al in Utrecht een opleiding hebben gevolgd.

Advertentie