Recordaantal internationale studenten komt studeren in Nederland

Body: 

Nog nooit waren er zoveel internationale studenten in Nederland en nooit eerder kwamen ze uit zoveel verschillende landen. Vooral bij de universiteiten is de groei enorm.

Read in English

Dit studiejaar zijn er in Nederland ruim 112 duizend internationale studenten met 164 verschillende nationaliteiten, meldt internationaliseringsorganisatie Nuffic. Ruim dertigduizend volgen een paar vakken of lopen stage, maar 81 duizend zijn hier voor een volledige opleiding naartoe gekomen.

Meer dan de helft van hen (48 duizend) studeert aan een universiteit. Dus achttien procent van alle studenten in het wetenschappelijk onderwijs komt uit het buitenland. Tien jaar geleden was dat nog maar acht procent. Met name in de masteropleidingen is de groei onstuimig.

Bij de hogescholen is er al een paar jaar sprake van stagnatie. Het aantal internationale hbo-studenten schommelt rond de 33 duizend. Tien jaar geleden kwam 6,6 procent van alle hbo-studenten uit het buitenland, nu is dat 7,5 procent.

Vaker van buiten Europa
Steeds meer internationale studenten komen van buiten Europa, merkt Nuffic op, vooral uit landen als India, Indonesië en Zuid-Korea. Maar Duitsers vormen nog altijd de grootste groep (ruim 22 duizend studenten), gevolgd door China (4,3 duizend studenten). Verrassend genoeg komen er intussen meer Italianen dan Belgen hierheen.

De Universiteit Maastricht is al jaren de meest internationale universiteit van Nederland, waar meer dan de helft van alle studenten uit het buitenland komt. Dat percentage zal de komende jaren alleen maar toenemen, want onder de eerstejaars is nog maar 35,5 procent Nederlands.

De universiteiten van Groningen en Rotterdam tellen meer dan vijfduizend internationale studenten. Fontys Hogescholen heeft er 4,8 duizend – net iets meer dan de TU Delft en de Universiteit van Amsterdam.

Ook Utrecht kent een sterke groei van het aantal buitenlandse studenten, vooral in de masterfase, zoals we eeder schreven. Maar in vergelijking met de andere universiteiten blijft de UU wel achterlopen.

De meest internationale studies zijn de university colleges van de universiteiten (38,7 procent) en de kunstvakopleidingen in het hbo (31,8 procent).

Voor de Nederlandse schatkist is de toenemende internationalisering van het hoger onderwijs alleen maar gunstig, meldde het Nuffic al in november. Ongeveer een kwart van de internationale studenten blijft zijn leven lang in Nederland wonen en werken. Dat levert onze kenniseconomie een brain gain van ruim anderhalf miljard euro op.

Facebook Twitter Whatsapp Mail