Utrechtse startups hebben succes, maar aantal studentondernemers moet nog stijgen

Utrechtinc heeft vanaf 2009 een aantal van 157 start-ups begeleid. Tweederde is uitgegroeid tot een florerend bedrijf. De ondernemers kunnen zowel van binnen als buiten de universiteit komen. De UU zou graag zien dat meer Utrechtse studenten het ondernemerspad op gaan.

Bij Utrechtinc kunnen startende ondernemers in een veilige omgeving een bedrijf starten. Zij krijgen begeleiding en kunnen in aanmerking komen voor groeikapitaal uit een Rabobank seedfonds. De afgelopen jaren zijn hieruit 155 leningen verstrekt voor een totaal van 3,5 miljoen euro. De door Utrechtinc ondersteunde bedrijven hebben volgens de berekening van Utrechtinc zelf in de loop der tijd voor 1125 banen gezorgd. De organisatie is een initiatief van de Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Vooral het laatste jaar heeft het aantal start-ups een enorme vlucht genomen. In 2016 kwamen er maar liefst 32 bedrijven bij. Die hebben een onderkomen in het Kruytgebouw. Het verblijf is tijdelijk. Van de 157 hebben 67 start-ups zich elders gevestigd.

De nieuwkomers bij Utrechtinc hoeven niet per se een link te hebben met één van de kennisinstellingen. Uit onderzoek van vorig jaar blijkt dat zo’n 65 procent dat wel heeft. Binnen Utrechtinc is er ook een speciale afdeling Studentsinc die zich specifiek richt op studenten. Het is niet duidelijk hoeveel van deze start-ups een link hebben met de Universiteit Utrecht.

In het Strategisch Plan van de universiteit staat dat de UU studenten en promovendi wil stimuleren te gaan ondernemen. Hiervoor is het Centre for Entrepeneurship in het leven geroepen. Dit centrum moet zorgen voor meer aandacht voor ondernemen in het onderwijs. In een notitie van het College van Bestuur van deze maand staat dat het ondernemersonderwijs nog lang niet bij alle faculteiten is gerealiseerd. Daarnaast kan de wisselwerking met Studentsinc beter. Het programma is te veel ingebed bij de faculteit Economie en Management van de Hogeschool Utrecht en daardoor te weinig zichtbaar binnen de UU. Ook Utrechtinc zelf is volgens deze notitie te weinig zichtbaar in het Utrechtse onderwijs.

Om die reden wil de universiteit het onderwijs beter koppelen aan Utrechtinc en Studentsinc meer de universiteit in trekken en laten beheren door een studentencommissie. Een ondernemersfonds moet worden opgericht om studentiniatiteven te ondersteunen.

Het CvB wil ook een betere samenwerking van het Centre for Entrepeneurship en Utrechtinc. De vraag is alleen in hoeverre een extra fonds daartoe zal bijdragen. Weten studenten straks waar ze moeten aankloppen? Volgens Elina Schäfer, communcatiemedewerker van UtrechtInc, is het inderdaad lastig om als Utrechtinc goed zichtbaar te zijn bij de studenten. "Wij werken wel met het Centre for Entrepeneurship samen en hebben ook contact gelegd met de Carreer Officers die naar ons door kunnen verwijzen."

Schäfer ziet het laatste jaar met name een groei van het aantal wetenschappers dat overweegt een start-up te beginnen. “De begeleiding van deze groep is anders dan bijvoorbeeld van een IT-start-up. De wetenschappers willen weten wat de mogelijkheden zijn en willen weten of ze zelf een goede ondernemer kunnen zijn.” Op 11 april organiseert Utrechtinc daarom een bijeenkomst waar wetenschappers met een goed idee gekoppeld kunnen worden aan mensen die graag zouden willen ondernemen en op zoek zijn naar een product.

Advertentie