Grote verschillen financiële ondersteuning student

Universiteiten geven een student gemiddeld 52,93 euro per student als ondersteuning met bestuursbeurzen, topsport en voor studenten met een functiebeperking. Bij het hbo is dat beduidend minder.

Universiteiten en hogescholen hebben een potje geld voor studenten die vertraging oplopen, doordat zij bijvoorbeeld een functiebeperking hebben of besluiten een bestuursjaar te gaan doen. Volgens de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) verschilt de hoogte van het bedrag uit dit profileringsfonds sterk. In Wageningen is die ondersteuning het best geregeld, bij de Vrije Universiteit het minst.

Het grootste verschil zit tussen universiteit en hogeschool, zo blijkt uit het onderzoek (pdf) van de LSVb. Waar universiteiten gemiddeld 52,93 euro uitkeren per student is dat bij hogescholen 10,42 euro. Het verschil zit voornamelijk in de bestuursbeurzen, medezeggenschapsbeurzen en topsport: 1 op de 43 wo-studenten ontvangt een beurs op basis van deze categorieën, terwijl slechts 1 op de 344 hbo-studenten zo’n profileringsbeurs ontvangt.

Door het wegvallen van de basisbeurs bestaat er binnen het hoger onderwijs discussie over wat je per maand moet uitkeren. Waar een uitwonende student zonder aanvullende beurs in 2014 nog 279,14 euro per maand ondersteuning kreeg, lopen de nieuwe bedragen uiteen van 100,- tot 450,00 euro per maand.

De studenten van de Universiteit Utrecht zijn het beste af. Zij ontvangen voor ondersteuning in gevallen van overmacht een maandbedrag van 425 euro (ongeacht of je recht hebt op een aanvullende beurs), terwijl de Universiteit van Amsterdam dit maandbedrag op 275 euro heeft gezet.

De LSVb is bang dat sommige instellingen de ondersteuningsbedragen door het verdwijnen van de basisbeurs willen verlagen. Zij zouden als uitgangspunt 1200 euro korting per jaar op de studieschuld willen hanteren. Dit is een regeling die DUO ook gebruikt. Dat zou neerkomen op een ondersteuning van slechts 100 euro per maand.

Advertentie