Komend jaar minder studies met studentenstop

Bij opleidingen waar in de regel meer studenten zich aanmelden dan er plaats is, wordt een studentenstop ingevoerd. Dat betekent dat maar een beperkt aantal studenten toegelaten mag worden. In Utrecht zijn dat Geneeskunde, Diergeneeskunde,  Biomedische Wetenschappen, Farmacie en de bachelor Global Sustainability Science.

Verschillende opleidingen hebben afgelopen jaar besloten om de studentenstop op te heffen. Eén van de redenen om dat te doen, is wanneer achteraf blijkt dat er zich minder studenten hebben aangemeld dan het gestelde maximum. In zo’n geval is een studentenstop overbodig geworden.

Een numerus fixus kan er ook voor zorgen dat studenten zich helemaal niet meer inschrijven uit angst om uitgeloot te worden. Bij bijvoorbeeld Psychologie in Utrecht bestond tot voor kort nog een studentenstop. Andere opleidingen Psychologie hadden die niet. Daardoor meldden zich in Utrecht beduidend minder studenten. Die kozen voor een zekere toelating in Amsterdam of Leiden. Daarom liet Psychologie de fixus los met als gevolg dat er vorig jaar weer een overvloed aan studenten dreigde. 

Een andere reden om de studentenstop op te heffen, is dat opleidingen niet meer mogen loten maar aspirant studenten moeten selecteren. Zo moeten onderwijsinstellingen bedenken hoe ze willen gaan selecteren en dat brengt veel werk met zich mee. Daarbij is het nog maar de vraag of deze methode effectiever is dan loten. Hierover schreven we eerder deze week een artikel.

Het aantal studenten dat zich voor een opleiding met een studentenstop heeft ingeschreven, is dit jaar wel toegenomen. Dat komt omdat aanstaande studenten zich nu in plaats van maximaal één, voor twee fixusopleidingen mogen aanmelden. Je kunt je nu bijvoorbeeld inschrijven voor Farmacie in Utrecht én Groningen. Dat mocht vroeger niet. Er geldt hierbij wel een uitzondering voor Geneeskunde.

Tenslotte speelt mee dat de deadline om je in te schrijven voor een opleiding met een studentenstop vanwege de selectie  is vervroegd van 1 mei naar 15 januari. De ervaring leert dat veel studenten die zich hebben aangemeld bij een fixusopleiding uiteindelijk toch niet meedoen aan de selectie. Ze gaan voor een andere opleiding, nemen een tussenjaar of weten al dat ze hun schoolexamen niet gaan halen.

Advertentie