Minder jongeren zitten werkloos thuis

Daarmee ligt het werkloosheidspercentage weer even laag als in 2008, toen de economische crisis wereldwijd uitbrak. Volgens het CBS groeide het aantal werkende jongeren de afgelopen drie maanden met gemiddeld vijfduizend per maand.

Dat strookt ook met de jongste cijfers over hoogopgeleide jongeren tussen de 25 en 30 jaar, waarin de werkloosheid eveneens licht daalt. In het eerste kwartaal van 2017 was nog 3,7 procent van hen werkloos. Ter vergelijking: in 2008, het jaar van de economische crisis, was dit slechts 1,8 procent: het laagste in tien jaar tijd.

Deze week schetste de HBO-Monitor een vergelijkbaar beeld. Anderhalf jaar na afstuderen heeft 95 procent van de hbo’ers een baan gevonden. Vooral in de gezondheidszorg, het onderwijs en de kunst gaat het goed. Opvallend was dat economen het minder goed deden: daar had 6,5 procent anderhalf jaar na afstuderen nog geen baan.

Advertentie