Nóg minder jonge hoogopgeleiden werkloos

In het derde kwartaal van 2017 was het aandeel werklozen onder masters tussen de 25 en 35 jaar slechts 2,3 procent, tegen 2,9 procent onder hun leeftijdsgenoten met een bachelordiploma. In 2016 kwamen die percentages nog boven de drie procent uit.

Vooral de jonge masters hebben het getroffen. De tabel van het CBS begint in 2003 en in die veertien jaar is de werkloosheid slechts één keer lager geweest dan nu. Dat was in het jaar 2007.

Maar voor bachelors is het ook alweer vijf jaar geleden dat de werkloosheid zo laag was. Vrouwen profiteren daar meer van dan mannen. Van de jonge vrouwen met een hbo- (of wo-) bachelordiploma is 2,3 procent werkloos, tegen 3,6 procent van de mannen.

Onder masters is dat omgekeerd. Jonge mannen met een masterdiploma zijn minder vaak werkloos dan even hoog opgeleide vrouwen: 1,8 tegen 2,7 procent.

Advertentie