Studietempo niet geknakt door leenstelsel

Na vier jaar is 68 procent van de rijkere WO-bachelor studenten klaar, tegen 59 procent van de studenten uit de laagste welvaartsgroep. Afbeelding: HOP. Bron: CBS.

Als studenten geen basisbeurs meer krijgen, gaan ze dan sneller studeren? Niet of nauwelijks, meldt statistiekbureau CBS. De welvaart van hun ouders heeft meer invloed dan hun eigen welvaart.

En dat is opvallend. Het studietempo van studenten uit armere gezinnen lijkt niet te lijden onder het verlies van de basisbeurs. Ze zijn er overigens ook niet mee geholpen. Hun studietempo lag altijd al lager, en dat is zo gebleven.

Er is geen trendbreuk zichtbaar bij de invoering van de basisbeurs. Neem de lichting hbo’ers die in 2015 aan de opleiding begon. Hoeveel van hen hebben vier jaar later – dus zonder enige uitloop – het diploma op zak? Dat ligt, net als in andere jaren, rond de 30 procent, met een flink verschil tussen arm en rijk.


Afbeelding: HOP. Bron: CBS.

Bij de wo-bachelors is een vergelijkbaar patroon te zien. Na vier jaar (dus met hooguit een jaar uitloop) is 68 procent van de rijkere studenten klaar, tegen 59 procent van de studenten uit de laagste welvaartsgroep. De eerste lichting van het nieuwe leenstelsel verschilt daarin niet van haar voorgangers.


Afbeelding: HOP. Bron: CBS.

Ten slotte heeft het CBS ook gekeken welke studenten binnen een jaar hun master afronden. Daarin is wel iets te zien. Terwijl studenten uit minder welgestelde gezinnen meestal iets trager studeerden, schoten de lichtingen van 2016 en 2017 de rest voorbij.


Afbeelding: HOP. Bron: CBS.

Komt het misschien door de schok van het nieuwe leenstelsel? Het zou kunnen, maar in 2018 lijkt het effect alweer weggeëbd.

Advertentie