Wat vinden studenten belangrijk in een baan?

UU Career Services biedt studenten verschillende tests aan om zelf te ontdekken hoe ze het best de arbeidsmarkt kunnen betreden. Zo is er een beroepskeuzetest, een persoonlijkheidstest en werkwaardentest. Daarnaast is er een Career Check waarin de student kan kijken in welke fase van de loopbaanoriëntatie hij zich bevindt.

De werkwaardentest is het vaakst ingevuld. Studenten krijgen meer dan 100 vragen om zo een beeld te krijgen van wat zij belangrijk vinden aan een baan. Uit de antwoorden destilleert het systeem de score op veertien werkwaarden. Daarnaast krijg je te horen hoe jouw score zich verhoudt tot het gemiddelde van vier profielen:  ambitieus, zelfstandig, conventioneel en mensgericht.

Relaties op het werk
UU Career Services heeft een analyse gemaakt van de ingevulde testen. Opvallend is dat over de hele linie de waarden altruïsme (werk waarbij je je inzet voor anderen), relaties op het werk en structuur (weten wat je moet doen) goed scoren. Minder belangrijk zijn de financiële beloning, de autonomie (zelfstandig werken) en creativiteit.

De test is voornamelijk door vrouwen ingevuld: van de deelnemers is 80 procent vrouw. Zij scoren vooral op altruïsme, structuur en balans werk-privé. Bij de mannen ligt het accent meer op prestige en prestaties.

Creativiteit
Ook zijn er verschillen per faculteit zichtbaar. Het hoogste aantal deelnemers is van de faculteit Sociale Wetenschappen (41 procent), gevolgd door Diergeneeskunde (15 procent), Bèta (13 procent) en Geesteswetenschappen (13 procent). Opvallend is dat de belangstelling voor deze test bij studenten van Rebo laag is (5 procent).

De studenten Sociale Wetenschappen vinden altruïsme en relaties op het werk het meest belangrijk. Zij hechten minder aan de verdiensten van een baan. Rebo-studenten noemen invloed, prestige en prestaties belangrijk, studenten Geesteswetenschappen scoren hoog op creativiteit. Studenten Diergeneeskunde hechten niet aan creativiteit en Geowetenschappers vinden autonomie niet belangrijk. Bij deze twee faculteiten hechten ze aan structuur en relaties op het werk.

Naast de tests biedt UU Career Services ook training en voorlichting om je als student voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Het afgelopen jaar deden meer dan 8000 studenten mee aan zo’n bijeenkomst. Daarnaast werden er rond de 1300 loonbaangesprekken gevoerd.

Advertentie