“Nait Soez’n”; al 38 jaar Groningse studentenopinie