Nieuwe raadsleden U-raad 2013-2014

De U-raad is het centrale medezeggenschapsorgaan van de Universiteit en komt op voor de belangen van studenten en medewerkers. De raad spreekt met het college over onder andere het onderwijs- en onderzoeksbeleid en heeft zowel advies als instemmingsrecht. 
Ook deze keer hebben de kandidaten zich verenigd binnen drie studentenlijsten en twee personeelslijsten. Bij de studenten is sprake van meer kandidaten dan zetels waardoor verkiezingen gehouden zullen worden van 27 tot en met 31 mei 2013. Bij het personeel is alleen bij de kwaliteit ondersteunend en beheerspersoneel sprake van meer kandidaten dan zetels, waardoor ook voor deze kwaliteit zullen verkiezingen gehouden worden.
Voor de kwaliteiten wetenschappelijk personeel alfa/gamma en bèta/medisch zijn evenveel kandidaten gesteld als er zetels zijn. Al deze kandidaten zijn direct verkozen verklaard. 
Hieronder volgen per geleding en per lijst de kandidaten die zich beschikbaar hebben gesteld voor de volgende raadsperiode: 
Studentengeleding
1. Lijst VUUR
 1. C. Drijver, REBO
 2. K.C.P. Van Spronsen, Geesteswetenschappen
 3. T. Smorenberg, Sociale Wetenschappen
 4. M.A. Van der Valk, REBO
 5. E. Sinot, Sociale Wetenschappen / REBO
 6. T.T. Autar, Geesteswetenschappen
 7. A.M. Van Dijk, Geesteswetenschappen
 8. L.J.H. Roghair, Geesteswetenschappen
 9. J.E. Jansen, Bètawetenschappen / REBO
 10. A.C. Berends, Bètawetenschappen
 11. M.A. Van den Enden, Sociale Wetenschappen
 12. M.G. Scholtemeijer, University College Utrecht
 13. L.M. Brink, REBO
 14. P. Polak, Diergeneeskunde
 15. E.J. Veldman, REBO / Geesteswetenschappen
 16. V. Vandenberghe, Geesteswetenschappen
 17. T.J. Van Loon, Bètawetenschappen
 18. M.L. Lanz, Geesteswetenschappen / REBO
 19. K.M. Van Oostende, Geoswetenschappen
 20. W.S. Le Febre, Geesteswetenschappen / REBO
 21. P. Castellvi Canet, University College Utrecht
 22. S.A. Den Hartog, Bètawetenschappen
 23. W.M. Le Cointre, Geowetenschappen
 24. J. Van der Plas, Sociale Wetenschappen
2. Partij voor de Utrechtse Student 
 1. P.L. Bosse, Geowetenschappen
 2. I. M. Naves, REBO
 3. S. F.A. Van Ravels, REBO
 4. S. Zwartenkot, REBO
 5. E.A. Van Ee, Sociale Wetenschappen
 6. T. Haverkamp, REBO
 7. E.J.M. Van den Noort, Sociale Wetenschappen
 8. R.K. Baar, Bètawetenschappen
 9. J.R. Baas, REBO
 10. G. Stringer, Bètawetenschappen
 11. J.F. Van der Gugten, Geneeskunde
 12. T.M.E. Zijlstra, Sociale Wetenschappen
 13. G. Reinders, REBO
 14. T.M. Huisman, Sociale Wetenschappen
 15. M.A. Bootsma, Sociale Wetenschappen
 16. S.E.I Van der Laan, Geesteswetenschappen
 17. J.H.H. Huisman, Geesteswetenschappen
 18. M.C. Mol, Geneeskunde
 19. S.J. Ten Doesschate, Diergeneeskunde
 20. A.Y. Bleeker, REBO
 21. E.J. Pouw, Geesteswetenschappen
 22. M.E.C. Sluis, Geesteswetenschappen
 23. B.D. Van der Hoog, REBO
 24. J.P Snoeij, REBO
 25. G.G. Lucassen, Bètawetenschappen
 26. T.G. Van Gelder, Bètawetenschappen
3. Lijst Helder
 1. J.L. Wieme, REBO
 2. I.C. Fest, Geesteswetenschappen
 3. L.M. Bijpost, REBO
 4. R.L. Sluijk, Geesteswetenschappen
 5. V.O. Perney, Diergeneeskunde
 6. C.D. Gaykema, Geneeskunde
 7. F.J.M.M. Nijsse, Bètawetenschappen
 8. J.E. Zalm, Geowetenschappen
 9. P.J.M. Van Belkom, Geesteswetenschappen
 10. J. Van der Meer, REBO
 11. W.F.M. Hogenboom, Bètawetenschappen
 12. I.N. De Bruin, Geneeskunde
 13. J.G. Van der Steenhoven, REBO
 14. W.S. Ten Bosch, Geowetenschappen
 15. L.V.R. Van Doremalen, Bètawetenschappen
 16. L.M. Van Wijnen, Geesteswetenschappen
 17. W.E. De Leeuw, Geesteswetenschappen
 18. A. Grebenchtchikova, Bètawetenschappen / Geesteswetenschappen
 19. C.M.C. Huijsmans, Bètawetenschappen
 20. S. Van Lent, Geowetenschappen
 21. B. Van de Sand, Geesteswetenschappen
 22. S.F. De Leeuw, Bètawetenschappen
 23. J. Vullings, Geesteswetenschappen
 24. A.L. Haring, REBO
 25. N. Roumimper, Bètawetenschappen
Personeelsgeleding
1. VLAM (Verenigde Lijst Actieve Medezeggenschappers)
Wetenschappelijk personeel alfa/gamma:
 1. J.J. Schippers, REBO
 2. D.W. Raven, Sociale Wetenschappen
 3. E.-O. Onnasch, Geesteswetenschappen
 4. J.P. Goudmit, Geesteswetenschappen
Wetenschappelijk personeel bèta/medisch:
 1. R.E. Nordquist, Diergeneeskunde 
 2. G.E. Folkers, Bètawetenschappen
 3. J.W.M.J. Daemen, Bètawetenschappen
 4. H. Talsma, Bètawetenschappen
Ondersteunend en Beheerspersoneel:
 1. L.E. Tankink, UBD
 2. F.P. Sprik, REBO
 3. H.B. Verhage, Bètawetenschappen
 4. E.M. Potters, UBD
 5. M.G.A. Jorissen, REBO
2. CNV Publieke Zaak
Ondersteunend en Beheerspersoneel:
 1. A.H.R. Kramer, ASC 
Informatie
Voor nadere informatie over de kandidaatstelling kun je contact opnemen met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge, Bestuursgebouw, Heidelberglaan 8, kamer 519, tel. 253 4355, a.m.partridge@uu.nl.