Veel enthousiasme voor Meet the Professor; inschrijving heropend