Promotieonderzoek wisselwerking incest-christelijk geloof.
Welke vrouw (ouder dan 18 jaar) schrijft hiervoor haar levensverhaal? Anonimiteit gewaarborgd.
info: awvanrossum@gmail.com of: mw. A.W.van Rossum, Clingendaal 4, 6715 JG Ede.