De studentengeleding van de Universiteitsraad is van mening dat taalcursussen voor studenten veel te duur zijn. Daarom stellen ze in een nota aan het College van Bestuur voor om vanuit de UU een korting van 25% aan te bieden aan haar studenten en medewerkers die een taalcursus willen volgen bij taalinstituut Babel bovenop de 25% korting die Babel zelf al aanbiedt.

Waarom willen ze dat?

De studentengeleding van de U-raad heeft gekeken of het mogelijk is om taalcursussen te volgen bij taalopleidingen binnen de UU zelf. Het verschilt echter te sterk per taalopleiding in hoeverre er voorkennis vereist is en in hoeverre er wordt ingespeeld op taalverwerving of spreekvaardigheid. Daarnaast zijn er verschillende taalverwervingscursussen die op de UU niet worden aangeboden en bij Babel wel worden aangeboden.

Ook is de prijs voor taalcursussen de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Voorheen was het mogelijk om aan het James Boswell Instituut een voor studenten betaalbare taalcursus te volgen. Per 1 januari 2013 is het James Boswell Instituut (JBI) als onderdeel van de Universiteit Utrecht opgeheven. Het particuliere instituut Babel heeft vervolgens het aanbod van het JBI overgenomen. Vrijwel direct na de opheffing van het JBI werden de cursussen ongeveer 2,5 keer zo duur als ze voorheen waren. Babel biedt sinds september 2015 een korting van 25% aan voor studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht. Dit is een goede eerste stap om de prijzen te verlagen, maar ook met deze korting zijn de prijzen bij Babel nog bijna twee keer zo hoog als ze bij het JBI waren.

Daarnaast blijkt het spreken van meerdere talen, naast een goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal, steeds belangrijker te worden voor studenten. De wereld vraagt steeds meer naar internationale arbeidskrachten, opleidingen volgen in het buitenland wordt steeds meer aangemoedigd en de UU speelt steeds meer in op internationalisering van het onderwijs en de UU-gemeenschap. Maandag 14 december aanstaande van 15:00 tot 17:00 gaat de U-raad hierover in dialoog met het College van Bestuur.