Het Marcuscentrum is een kerkgebouw met zalencentrum in Hoograven. Op maandagochtend en woensdagochtend worden daar inburgeringscursussen gegegeven.
Wij zijn op zoek naar studenten om op woensdag en eventueel maandag  van 8.30 - 12.30 uur: het gebouw te openen en te sluiten en tijdens de lessen toezicht te houden.
Locatie Marcuscentrum Wijnesteinlaan 2 te Utrecht. 
 
Geinteresseerden kunnen reageren naar H.D.C. de Heus , e-mail deheushdc@wanadoo.nl